Ingrid & Maria frias: “En seger för yttrandefriheten – ett bakslag för islamiseringen av Sverige” — Katerina Magasin

Idag är en viktig dag för yttrandefriheten i Sverige – och ett bakslag för dem som anser att islam ska ha en särställning i vårt land. Idag friades Ingrid Carlqvist och Maria Celander ännu en gång av Helsingborgs tingsrätt för hets mot folkgrupp, efter en insändare om muslimer på apotek, som publicerats på deras hemsida. Åklagaren ansåg att texten var olaglig och överklagade domen till hovrätten. Men hovrätten gick nu på samma linje som tingsrätten. Det betyder att vi får kritisera islam och dess yttringar i samhället, till exempel inom vården och på arbetsplatser, och att sådant ifrågasättande och kritik inte är hets mot folkgrupp. Med andra ord har yttrandefriheten segrat. Dock är slaget ännu inte helt vunnet, eftersom åklagaren kan försöka få upp målet i Högsta domstolen, säger Ingrid Carlqvist till Katerina Magasin.

Det är en lättad Ingrid Carlqvist som berättar om domen.

– Vi var otroligt nervösa hela morgonen i väntan på domen som kom klockan elva. Hade vi fällts så hade det inte bara varit dåligt för oss om vi blev dömda utan för själva yttrandefrihetens överlevnad i Sverige. Nu har både Helsingborgs tingsrätt och Hovrätten över Skåne och Blekinge friat oss och slagit fast att yttrandefriheten är viktigare än att vissa grupper ska slippa känna sig missaktade.

Ingrid & Maria frias: “En seger för yttrandefriheten – ett bakslag för islamiseringen av Sverige” — Katerina Magasin

“Svensktalande döms hårdare än arabisktalande på Facebook – svenskar har inte full yttrandefrihet”

censorship-3308001-960-720-936x675

11 February, 2020 14:31

Den socialdemokratiska politikern Ann-Sofie Hermansson friades idag från stämningen för förtal. “Soffan” hade stämts av två islamistiska extremister som inte tyckte att de skulle kallas just detta, men de förlorade och måste nu betala 190.000 i rättegångskostnader. Genom att försöka begränsa “Soffans” yttrandefrihet trodde islamistextremisterna att de skulle få flytta fram sina positioner i Sverige. De slösade både tid och resurser hos det svenska rättsväsendet. Tyvärr är det inte längre självklart att det råder full yttrandefrihet i Sverige. Ulrika Stigsson skriver idag om en skör “frihet” då pensionärer förföljs av den statligt betalda Näthatsgranskaren för delningar av videor och texter på svenska – medan kränkningar och till exempel antisemitism på arabiska och andra språk får passera obehindrat. “Att vi som svenskar med svenska som modersmål ska bedömas hårdare än arabisktalande är inte okay. Jag kräver en ändring som innebär full yttrandefrihet för alla språk och folkgrupper”, skriver Stigsson.

Yttrandefrihet är vår tids ödesfråga, vår tids stora kamp för våra grundläggande rättigheter. Att inte få utrycka vad man tycker och tänker, varna för det som verkar farligt eller bara ogilla något borde stå alla människor fritt. Dessvärre är det inte längre en självklarhet i Sverige 2020.

Läs mer

KällaKaterina Magasin

Regeringen vill inskränka yttrande- och informationsfriheten – ska bli olagligt med söktjänster för brott

På måndagen meddelade regeringen att man vill utreda behovet av att inskränka den grundlagsskyddade tryck- och yttrandefriheten genom att göra det olagligt med söktjänster för offentliga handlingar rörande personers brott.

Av pressmeddelandet framgår det att man beslutat att utvidga uppdraget för 2018 års tryck- och yttrandefrihetskommitté. Den nytillkomna uppgiften blir att väga intresset av yttrande- och informationsfrihet mot intresset av att skydda de kriminellas personliga integritet.

Frågan har tidigare utretts men när regeringen försökte få igenom en sådan lag avvisades förslaget av riksdagen som krävde ytterligare utredning. De föreslagna inskränkningarna i grundlagarna har också mött skarp kritik från mediehåll.

Kommittén ska redovisa resultatet av sitt nya uppdrag senast den 26 augusti 2020.

Källa: Samhällsnytt

Regeringen stryper åsiktsfriheten: Kritik av makthavare kan snart stämplas som brott

23 January, 2020 10:45

Den sittande regeringen och dess politiska kollaboranter börjar mer och mer att dras åt det totalitära hållet. Enligt den allt skarpare retoriken kan alla som inte gillar regeringens politik betraktas som brottslingar. Förskjutningen pågår i ett makligt tempo men är likväl otroligt oroväckande, eftersom det i princip innebär att sittande makthavarna betraktas över 20% av Sveriges röstberättigade befolkning som ett säkerhetshot. Den här attityden har justitieminister Morgan Johansson redan gett prov på då han gick till attack mot journalisten Ivar Arpi. Nu hotas alla alternativa röster i Sverige av påtryckningar och repressalier från dem som sitter vid makten. Vanlig kritik kan snart bli betraktad som ett brott.

Det svindlar faktiskt lite när man läser hur makthavarna låtit tankarna vädras på säkerhetsetablissemangets årliga rikskonferens Folk och Försvar i Sälen. Anders Danielsson, före detta generaldirektör för Säpo samt Migrationsverket, slog fast att det finns ”likheter” mellan terrorism och en demokratisk opinionsbildning som han kallade ”psykologisk krigföring”.

Det betyder att i princip alla som kritiserar Sjuklövern-regimen kan betraktas som politiskt subversiva. Att åsikterna är hårt förankrade inom socialdemokratin råder det ingen tvekan om. Nyligen kritiserade Svenska Dagbladets ledarskribent Ivar Arpi S-MP-regeringen och dess stödpartier när han medverkade i en panel i SVT:s Aktuellt. Något som fick justitieminister Morgan Johansson att ilskna till. ”Har det alltså gått så långt att konservativa opinionsbildare nu har återgått till att inte längre respektera demokratin”, skrev Johansson på Twitter. Enligt Johansson hade Arpi inte rätt att uttala sina kritiska synpunkter. Att en minister går till attack mot en journalist är anmärkningsvärt, dessvärre inte nytt eller unikt, statsminister Stefan Löfven har även 2017 kommenterat mina synpunkter på hur illa det är ställt med åtskilligt i Sverige och menade att jag gjorde “ett konstigt uttalande”.

Läs mer

Källa: Katerina Magasin

CIVIL RIGHTS DEFENDERS-kampanj samlar in pengar för att hindra utvisningar av afghanska män – medan man påstår att det är ytrandefriheten man kämpar för

4 DECEMBER, 2019 16:08

Journalisten Joakim Lamotte uppmärksammar på sin Facebooksida att en just nu pågående kampanj i sociala medier som påstår sig stötta kampen för “yttrandefrihet” och där folk uppmanas att skicka pengar för att stötta detta, egentligen inte alls handlar om att man vill stötta yttrandefriheten. Lamotte har tagit reda på vilka som ingår i organisationen bakom kampanjen och vad den egentligen går ut på: CRD:s viktigaste fråga i Sverige just nu är att stoppa utvisningarna av vuxna män till Afghanistan och att opinionsbilda för att stoppa åldersbedömningar av asylsökande. CRD driver även en rättslig process mot Vellinge för att tvinga kommunen att riva upp beslutet om tiggeriförbud. I skrivande stund har man samlat in tvåhundratjugotusen kronor, trots att man redan är finansierade av våra skattepengar.

Civil Right Defenders konto har 7 759 följare på Twitter och beskriver sig så här: “Defending people’s civil and political rights. We partner with and support human rights defenders around the world, and are Sweden’s civil rights watchdog”.

Från Joakim Lamottes Facebook:

“Organisationen bakom kampanjen är Civil Rights Defenders, som finansieras av våra skattepengar. Nu vill man uppenbarligen ha ännu mer pengar och försöker därför samla in en miljon kronor från privatpersoner. I skrivande stund är summan uppe i tvåhundratjugotusen.

Eftersom yttrandefrihet ligger mig varmt om hjärtat och organisationen säger sig vara politiskt oberoende blir jag intresserad och bestämmer mig för att ta reda på mer om Civil Rights Defenders.

Det visar sig att deras viktigaste fråga i Sverige just nu är att hejda utvisningarna av vuxna män till Afghanistan och att opinionsbilda för att stoppa åldersbedömningar av asylsökande.

Organisationen driver även en rättslig process mot Vellinge för att tvinga kommunen att riva upp beslutet om tiggeriförbud.

Klicka här för att läsa resten.

Källa: Katerina Magasin