Fotografier

IMG_20190228_230013_730

Motala ström är en älv (eller stor å) i Östergötland. Den rinner från Vättern till Östersjön.

Källa: Wikipedia

32784530846_4eab4ebb1a_z

Matteus kyrka, Norrköping

Matteus kyrka är en kyrkobyggnad belägen i Folkparken i centrala Norrköping, Östergötland.

Kyrkan är uppförd i nygotisk stil och ritades av arkitekt Helgo Zettervall mellan 1887 och 1892. Invigningen skedde den 8 maj 1892 i närvaro av dåvarande biskopen i Linköping, Carl Alfred Cornelius.

Källa: Wikipedia