Rekordhög migration i kombination med allt färre skattebetalare väcker oro och borde leda till rejäl debatt

Antalet människor som invandrar till Sverige fortsätter vara rekordhögt, trots politikernas försäkran om att så inte är fallet. Migrationsverkets statistik visar att 522 980 personer har beviljats uppehållstillstånd i Sverige mellan åren 2015-2018.

Av dessa uppehållstillstånd är 169 159 utdelade på grund av familjeanknytning. På fyra år har Sverige alltså tagit emot över en halv miljon människor. Detta samtidigt som allt fler kommuner krisar ekonomiskt då allt färre arbetar och betalar skatt som ska finansiera den generösa migrationspolitiken.

Samtidigt behöver alla informeras om att Sverige har antagit aktivismen framför brottsförebyggande konventioner. Palermokonventionen, FN:s konvention om gränsöverskridande organiserad brottslighet, som antogs av Sverige redan under år 2000, är numera satt ur spel, på grund av den aningslösa och samhällsfarliga migrationspolitiken. Genom den bidrar Sverige till att göra världen mer osäker, skriver i dag Deniz Eryilmaz.

De flesta kostnader och omkostnader avseende migrationen till Sverige betalas av skattebetalarna. Detta inkluderar migranternas resor och deras påstådda anhörigas resor till Sverige. Flera uppmärksammade rättsfall ger vid handen att Sverige ska stå för migranternas anhörigas resor. Alltså anhöriga som inte ens behöver styrka sin identitet. Därav begreppet påstådda.

Människors oro över migrationens effekter, så som samhällets utökade kostnader, människors bostadssituation och arbetstillfälle har helt stängts ute i debatten. Problem döljs och mörkläggs med hjälp av politisk makt. Även om det lyckas i Sverige, är inte omvärlden lika förlåtande gentemot Sverige, vilket bland annat syns på den låga svenska kronkursen. Regeringen påstår trots detta att det ändå går bra för Sverige. Vilket borde få vem som helst att tänka, vad som skulle hända med svenska kronan den dagen det är officiellt att det går dåligt för landet?

Läs vidare på Katerina Magasin…