Är 6 januari 2021 en falsk flaggstatsterror som 9/11? Tribunal of Conscience finner FBI/regeringens kränkningar av mänskliga rättigheter; Brott mot mänskligheten

9 juni 2022 USA:s kongressutfrågningar som liknar ”Stalin-era Show Trials”

8 JUNI 2022AV ALFRED LAMBREMONT WEBRE 
https://newsinsideout.com/2022/06/is-january-6-2021-a-false-flag-state-terror-like-9-11-tribunal-of-conscience-finds-fbi-government-human-rights-violations-crimes-against-humanity-june-9-2022-u-s-congressional-hearings-akin-to/

Vid tribunalens möte nämnde en av domarna forskningen i ”THE CHRONOGARCHY: How Interdimensional Quantum Access Time Travel Manipulates Human Events, Human History, and the Interlife” av tribunalens domare Alfred Lambremont Webre https://omniversity.us/how-interdimensional -quantum-access-tidsresor-manipulerar-mänskliga-händelser-mänsklighetens-historia-och-mellanlivet-av-alfred-lambremont-webre/

State Terror False Flag från 6 januari och dess Show Trials är ytterligare en neural manipulation av Chronogarchy, som ställer en falsk front av Chronogarchy [Biden] mot en annan falsk front av Chronogarchy [Trump], vilket håller den amerikanska befolkningen förlamad, polariserad, och permanent bemyndigad och konstitutionellt och existentiellt förtryckta.

SER:

Tribunalens dom i frågan om pandemi om folkmordsteknologi om åtalet: folkmord och brott mot mänskligheten av 5G-pandemiförövare. (Här är Stefan Löfvén en av förövarna, red.anm)

Klicka för att komma åt final-judgment—natural-and-common-law-tribunal–november-29-2020-1.pdf

indictment-tribunal.public.health.justice-final-ver-1-11.15 Ladda ner

[…]

Källa: Bakom kulisserna