Vinnarpodden special – Ensamheten: Den utbredda lönnmördaren

Education4Future

I detta specialavsnitt av Vinnarpodden så behandlar Alexander och Lennart ämnet ensamhet och varför denna har blivit en utav våra svenska folksjukdomar. Ensamheten har i Sverige inte enbart blivit en folksjukdom bland många andra utan även en tyst och effektiv lönnmördare som ruinerar folks liv och hälsa, samtidigt som den försvagar samhället på många olika sätt. De går igenom hur Sverige så snabbt blivit ett utav världens ensammaste länder, vilka effekter det får på folkhälsan och folks livskvalité men framförallt vad som kan göras för att mota den i grind. Dvs, vad som kan göras för att inga svenskar ska behöva känna sig ofrivilligt isolerade och/eller utestängda från de sociala gemenskaper och sammanhang som är så avgörande för folks hälsa och välbefinnande.

Sen vill de gärna poängtera vikten av produktiv och nödvändig ensamhet mellan varven. Denna skiljer sig mycket från den destruktiva och ofrivilliga sorten vi sett breda ut sig i vårt land i det att den produktiva ensamheten är ett nödvändigt ont. För ibland behöver även de mest utåtriktade och pratglada få vara ensamma genom att varva ned och bara sitta en stund i tysthet och stillhet för att kunna samla tankarna. På detta sätt får både själen och hjärnan den ro, sinnesfrid och återhämtning som den faktiskt behöver. Att hjärnan hos många svenskar idag aldrig får komma bort från bakgrundsbruset anser de nästan vara ett lika utbrett folkhälsoproblem som den destruktiva ensamheten.