Paneldebatt om alternativmedia den 28 november 2019

Faksimil: Swebbtv/youtube

Fem tongivande personer inom alternativmedia möttes för att diskutera alternativmedias situation och dess framtid.
I panelen ingick Torbjörn Sassersson (Newsvoice), Jonas Nilsson (Palaestra media), Mikael Willgert (Swebbtv), Lennart Matikainen (Swebbtv) och Vávra Suk (Nya Tider).

Bland annat nämndes den ”mörka agenda” som ligger bakom vissa mycket obehagliga skeenden i Sverige. Exempelvis att 100 åldringar ska sägas upp från sitt serviceboende i västra Stockholm. Sannolikt kommer även detta boende, i likhet med vad som redan har skett med mängder av äldreboenden i Sverige, omvandlas till ett boende för migranter.

Andra exempel på den ”mörka agendan” gäller personer som får sparken från sina anställningar på grund av att de har ifrågasatt regeringens politik.

Den mörka agendan resulterar också i att politiker säger att de ska lösa problem med multipla identiteter, asylbedrägerier och en mängd andra bedrägerier mot det svenska samhället, men att trots detta inget händer som löser problemen.

Agendan handlar i grunden om internationella finansintressen som roffar åt sig från det svenska samhället. Det handlar också om att många personer i Sverige är en del i att genomföra agendan och har sin försörjning i samband därmed.

På frågan vad som skiljer alternativmedia från de gamla medierna blev ett svar att de gamla medierna stöder denna mörka agenda medan alternativmedia arbetar för att avslöja den.

En annan sak som diskuterades var att de gamla medierna till stor del ägs och styrs av de internationella finansintressena medan alternativmedia snarast är en del av en folkrörelse där medborgarna har ett stort inflytande och är med i processen. Inte minst i processen att sprida informationen.

Det kan också förklara varför de gamla mediernas satsningar för att konkurrera ut alternativmedia ändå inte har slagit ut alternativmedia. Värdet av att läsarna är med och sprider alternativmedia på sociala medier är så betydande att det till stor del uppväger det faktum att alternativmedia har en betydligt mindre budget att röra sig med.