Beslutade att Sverige skulle bli en mångkultur: ”Jag är fortfarande stolt”

INRIKES. Anna-Greta Leijon (S) var den ansvariga ministern bakom riksdagsbeslutet 1975 om att Sverige skulle bli ett mångkulturellt land. Hon uppger nu att hon ”fortfarande är stolt” över beslutet.

– Det var en visionär utredning och jag var stolt över att vi kunde lägga fram den och jag är fortfarande stolt över det, säger Anna-Greta Leijon i en intervju med vänsterextrema Expo.

Hon var i mitten av 70-talet invandrar- och jämställdhetsminister i Olof Palmes regering.

Det var Anna-Greta Leijons utredning om att omvandla Sverige till ett mångkulturellt land som låg till grund för det beslut som riksdagen klubbade igenom den 14 maj 1975.

– Herr talman! I dag är det en viktig dag för svensk invandrarpolitik. Man kan hävda att det är första gången vi lägger fast en långsiktig målsättning för samhällets insatser när det gäller att förbättra invandrarnas sociala och kulturella situation, sade Anna-Greta Leijon från talarstolen när beslutet fattades.[…]

Beslutade att Sverige skulle bli en mångkultur: ”Jag är fortfarande stolt” – FriaTider