OM ALTERNATIV FÖR SVERIGES ÅTERVANDRINGSPOLITIK GÄLLT FRÅN 2018…

Faksimil: @Jeff_Ahl/Twitter