Myndigheter vill dela uppgifter mot bidragsfusk — Petterssons gör Sverige lagom!

BIDRAGSBROTTSLIGHET. Fem myndigheter lägger fram ett gemensamt förslag om att i högre utsträckning kunna dela uppgifter med varandra om misstänkta bidragsbrott. Det är Arbetsförmedlingen, Centrala studiestödsnämnden, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket som står bakom initiativet att myndigheterna ska kunna samarbeta i högre grad. Bland annat vill de att det oftare ska gå att skicka underrättelser elektroniskt.…

Myndigheter vill dela uppgifter mot bidragsfusk — Petterssons gör Sverige lagom!