Centralbanksmaffian Och Dödgrävaren – Carl Norberg 2022-01-09

9 jan. 2023 #CarlNorberg#DeFria

Den amerikanska centralbankschefen Jerome Powell reser till Sverige och Stockholm i veckan för att delta vid en konferens om centralbankers oberoende, som anordnas av Riksbanken. Deltar gör även bland annat Andrew Bailey, chef för Bank of England, samt nationalekonomerna Mervyn King och Kenneth Rogoff.

Utspel från Fed-chefen och de övriga i direktionen blir viktiga att följa den kommande veckan, skriver CNBC. I fredags släpptes jobbrapporten för december som visar att lönerna ökar mindre än väntat och nu på fredag släpps inflationssiffrorna för samma månad.

Där finns ingen mekanisk koppling mellan centralbankerna och de privatägda bankernas kreditutgivning och att det finansiella systemet är upp och ner och dessutom bak och fram enligt gemene mans uppfattning om detsamma sade visst Merwyn King en gång i tiden…

#CarlNorberg#DeFria

De Fria är en folkrörelse som jobbar för demokrati genom en upplyst och medveten befolkning!

Stöd oss: SWISH: 070 – 621 19 92 (mottagare Sofia S)
PATREON: https://patreon.com/defria_se
HEMSIDA: https://defria.se
FACEBOOK: https://facebook.com/defria.se

Föreläsning – Familjen Wallenberg i fokus

Carl och Conny går i denna föreläsning elegant igenom neokolonialismens upphovsmän och den planeringshorisont som sträckt sig över flera generationer. Allt ifrån införandet av Federal Reserve 1913, kapningen av den internationella regleringsbanken 1932, och dollarn som världshandelsvaluta vid Bretton Woods 1944, såsom etablerandet av geostrategiska lås såsom konfliktskapande motorer i Mellanöstern, Sydamerika såsom Östasien, för kontroll av strategiska naturresursflöden samt för att kunna skuldexpandera genom det militärindustriella komplexet.

Allt till sin grund för att upprätthålla ett av enskilda intressen kontrollerat kreditbaserat banksystem, som i sin tur kräver en ovillkorlig tillväxtbörda av skuld, med givna konsekvenser för vår planet, samhället, samt människorna i det – borde det vara mycket svårt efter denna djupdykning i vårt förflutna, att inte förstå hur vi alla blivit grundlurade och att samtliga av de politiska fanbärarna oavsett kulör på flaggan, springer utefter en redan snitslad bana, och att utan ekonomisk demokrati kan ej någon form av demokrati råda.

Som Napoleon Bonaparte en gång i tiden beskrev det, ”historien är en rad införstådda lögner”, och det är även, som vi alla vet, vinnaren som skriver historien!

Asociala medier – Carl Norberg 2021-02-12

Asocial = samhällsfientlig, samhällsoduglig, osocial, missanpassad, avvikande, kriminell, utanför samhällets normer, antisocial, antropofob, samhällsfrånvänd

Det gick bra för techjättarna att hålla på med censur i det fördolda genom skuggblockeringar och begränsande algoritmer mot alla de med för systemet oönskade åsiktsyttringar, inte lika bra efter att de varit tvungna att bekänna färg och göra det så hela världen kan se vad de sysslar med, något de helt säkert inte gjorde för att de ville… Konsekvenserna börjar bli kännbara nu av att ha blockerat plattformens draghjälp i form av f.d president Donald Trump då Twitter uppges ha förlorat 1,14 miljarder 2020. Allt fler förstår helt enkelt att vi inte kan ha enskilda vinstmaximeringsintressen i kontroll över åsiktskorridoren…

Först sade ju alla vad de ville, sedan fick vi yttrandefrihet, sedan fick vi sociala plattformar, sedan fick vi hatspråk!

Om du inte förstår varför du bör dela information som denna, så är det ju så tyvärr… Du kanske är asocial utan att veta om det?

#CarlNorberg#DeFria#RealNews

De Fria är en folkrörelse som jobbar för demokrati genom en upplyst och medveten befolkning!