Sörja Sverige

Lyssna på Christinas kloka ord!

#TheGreatAwakening#DarkToLight#ChristinaGrossi

Våra politiker i i toppen är köpta. Samtliga globalister (Bilderbergare) med ett för ögonen. Pengar, makt och personlig karriär. Vi styrs ifrån ett korrupt EU.
Våra politiker, myndigheter, rättsväsendet, polisen vadar i förljugenhet.