Conny Andersson om demoner, människan och makten.

Faksimil: WakeUpGlobe SE/youtube

När vi söker sanning och studerar maktstrukturer i världen så hittar vi förr eller senare negativa krafter i den andliga domänen som har en stor inverkan på mänskligheten.

Dessa negativa entiteter påverkar människan i lägre medvetande och det är mycket viktigt att vi börjar förstå hur de opererar. De har en parasiterande effekt och söker det alla är ute efter; livskraft. Eftersom de är så djupt i rädsla kan de bara få kraft genom att just manipulera oss och skapa just obehag och rädsla. Endast i den lägre vibrationen av rädsla kan dom få tillgång till energi.

Studerar vi maktstrukturerna på djupet kan vi också se att människor inom makten arbetar med just de här energierna, ofrivilligt eller medvetet. När man arbetar med de mörka krafterna i andevärlden på det medvetna planet handlar det just om att själv få kraft och mer kontroll, men även information.

Vi kan också se att många artister medvetet sålt sin själ för att höja sig själv till gudaliknande status i den fysiska världen vilket har stora konsekvenser för deras liv.

Kunskap om hur demoner opererar är väsentlig för att undkomma manipulation och expandera sin livsupplevelse. Först när vi trancenderat rädslan är vi verkligen fria från vårt inre mörker och det mörker som existerar i den andliga domänen.

Vill ni komma i kontakt med Conny eller delta på någon av hans många föreläsningar så hittar ni honom på https://www.tracker.one.