Deltacorona fortsatt uppåt i Kina

UTRIKES. Spridningen av deltavarianten av coronaviruset fortsätter att öka i Kina, med 124 nya fall under gårdagen, rapporterar Reuters.

Politiken i Kina är återigen inriktad på att helt utrota coronaviruset inom landets gränser och regeringen har nu spärrat av de områden som har utbrott och inlett massiv testning och smittspårning i kombination med fullständig nedstängning av arbetsplatser, skolor och annan verksamhet.

Kommunistpartiets tidning Global Times försvarar, kanske inte helt oväntat, regeringens hårda åtgärder trots att de innebär stora sociala och ekonomiska påfrestningar.

Det är, menar tidningen, bara genom att utrota viruset som man kan lära sig att utrota virus. Och när man väl vet hur man gör det så kan effektiviteten vässas och åtgärderna göras mindre påfrestande med bibehållen verkan till nästa gång.

”Om den genomsnittliga sociala och ekonomiska kostnaden för att rätta en allvarlig brist i smittskyddet idag är 100, så kan vi få ned den till 50 nästa år, och året därpå till 25, tills vi kommer under 10. Bara då kan vi framtida virusutbrott på ett genuint humanitärt sätt”, skriver tidningen.

Det är främst inom EU som Kinas åtgärder mot viruset har kritiserats för att vara inhumana. Kritiken har dock tystnat när över en miljon européer dött i sjukdomen, medan totalt 4.636 personer mist livet i Kina.

Källa: Fria Tider

Tysk tjänsteman läckte rapport: Coronaviruset är ”ett globalt falskt alarm”. NU BÖRJAR SANNINGEN LÄCKA UT!

Bakom kulisserna

German Official Leaks Report Denouncing Corona As ‘a Global False Alarm’

May 30, 2020
Source: Strategic-culture.org / Reference: Report
https://humansarefree.com/2020/05/german-official-leaks-report-coronavirus-global-false-alarm.html

Tysklands federala regering och mainstream-medier (MSM) engagerar sig i skadekontroll efter en rapport som utmanar den etablerade berättelsen från Corona som läckt ut från inrikesministeriet.

Några av de viktigaste delarna i rapporten är:

  • Farligheten hos Covid-19 överskattades: förmodligen överskred risken för det nya viruset förmodligen inte den normala nivån.
  • De människor som dör av Corona är i huvudsak de som statistiskt sett skulle dö i år, eftersom de har nått slutet på sina liv och deras försvagade kroppar inte längre kan hantera någon slumpmässig vardaglig stress (inklusive de cirka 150 virus som för närvarande är i omlopp).
  • Inom ett kvartal har det inte varit mer än 250 000 dödsfall från Covid-19 över hela världen jämfört med 1,5 miljoner dödsfall [25 100 i Tyskland] under influensavågen 2017/18.
  • Faran är uppenbarligen inte större än för många andra virus. Det finns inga…

Visa originalinlägg 647 fler ord

Lars Bern 15 mars om konsekvenserna av Coronasmittan.

Faksimil: Swebbtv/youtube

 
I detta program beskriver Lars Bern konsekvenser av Coronasmittan samt ger råd hur man kan förbättra sitt immunförsvar. Han menar att pandemin inte går att stoppa, det gäller att dra ut på förloppet. Lars Bern börjar med att berätta att han och hans fru har en självvald karantän i hemmet eftersom de tillhör en riskgrupp.
 
Hans slutsatser efter analys av data är att Corona inte är mycket värre än en normal säsongsinfluensa. Den dramatiska utvecklingen i Kina handlar enligt Bern om att antalet smittade i själva verket är mycket högre än vad som har angivits. En skillnad mot en vanlig influensa är att hela jordens befolkning saknar immunitet vilket gör att de allra flesta kommer bli smittade förr eller senare. Mycket tyder på att smittan i de allra flesta fall ger förhållandevis lindriga symptom. Problemet är det stora antalet smittade, viket gör att belastningen på sjukvården blir mycket stor, trots att dödligheten kanske är mindre än en procent.

Läs mer

Fjärde statsmakten 39 med Lars Bern om Corona, Moderaterna, ungdomsrån, T-shirt mm

Faksimil: Swebbtv/youtube

I detta program talar vi om coronaviruset och hur sårbart vårt samhälle är då allt mer digitaliseras och görs kontantlöst. Vi tar också upp de ökade brotten som begås mot våra barn och ungdomar. Det blir samtal om hur moderaternas senaste utspel kring samarbete med Sverigedemokraterna ska tolkas. Sist i programmet visas den fantastiska Lars Bern-tröjan upp som en tittare tagit fram.

Lars Bern anser att pandemin kommer att få betydande effekter för världsekonomin. Vi kommer att få se en rejäl sättning. När börserna pendlar mer än +/- 2% är det allvarligt säger Lars. Han anser att det även finns risk för att banker kan gå i konkurs och att man bör se efter sina placeringar så att en sådan händelse inte leder till att allt ens sparkapital går förlorat. Att ha sina pengar i en bank är ingen garanterad säker placering under rådande omständigheter.

Läs mer