Asociala medier – Carl Norberg 2021-02-12

Asocial = samhällsfientlig, samhällsoduglig, osocial, missanpassad, avvikande, kriminell, utanför samhällets normer, antisocial, antropofob, samhällsfrånvänd

Det gick bra för techjättarna att hålla på med censur i det fördolda genom skuggblockeringar och begränsande algoritmer mot alla de med för systemet oönskade åsiktsyttringar, inte lika bra efter att de varit tvungna att bekänna färg och göra det så hela världen kan se vad de sysslar med, något de helt säkert inte gjorde för att de ville… Konsekvenserna börjar bli kännbara nu av att ha blockerat plattformens draghjälp i form av f.d president Donald Trump då Twitter uppges ha förlorat 1,14 miljarder 2020. Allt fler förstår helt enkelt att vi inte kan ha enskilda vinstmaximeringsintressen i kontroll över åsiktskorridoren…

Först sade ju alla vad de ville, sedan fick vi yttrandefrihet, sedan fick vi sociala plattformar, sedan fick vi hatspråk!

Om du inte förstår varför du bör dela information som denna, så är det ju så tyvärr… Du kanske är asocial utan att veta om det?

#CarlNorberg#DeFria#RealNews

De Fria är en folkrörelse som jobbar för demokrati genom en upplyst och medveten befolkning!

Intelligenta gangsters styr belästa busar för att kontrollera nyttiga idioter -Carl Norberg 21-02-10

Wallenberg-ägda/styrda Kivra stöttar Wallenberg-ägda/styrda Astra Zeneca via Wallenberg-ägda/styrda Ericsson digitala telekominfrastruktur så vi med det nu då med digitalt av Wallenbergs kontrollerade vaccinpasset kan flyga med Wallenbergägda SAS och betala biljetten med den av Wallenbergs (med vänner) helt kontrollerade digitala betalningsinfrastrukturen om inte ditt av Wallenbergs (och vänner) via deras banker utfärdade BankID som från april-21 helt godtyckligt kan återkallas av Wallenberg-ägda/styrda (och vänners) banker helt lagligt.

Undrar om våra folkvalda egentligen gör skäl för lönen, det verkar nästan som privatägda vinstmaxinerinade verksamheter sköter om en hel del av verksamheten.

Men om du känner dig lite matt av att läsa detta så kan du lägga in dig på Wallenbergägda Bromma sjukhus, och dela detta på Twitter tex via Wallenbergs delägda Amazon Web Service (Ericsson AWS) som har några av sina största serverfarmer i Sverige med “gratis” ström. Men för h-e, ge fan i dammsugaren, nu måste du spara på elen.

Dela!

#CarlNorberg#DeFria#RealNews

De Fria är en folkrörelse som jobbar för demokrati genom en upplyst och medveten befolkning!

Scandinavia in medio – Carl Norberg 2021-02-05

#CarlNorberg#DeFria#RealNews

Försvarsmakten har fått en hemställan från polisen om att hjälpa till med gränsbevakningen mot Norge, rapporterade SvD igår.

Samtidigt…

”Norska stugägare vann över staten
De norska stugägare som gick till domstol för att slippa karantänplikten efter besök sina stugor i Sverige har vunnit mot staten.

Stugägarna krävde att få rätt att åka till sina hus på andra sidan gränsen utan att tvingas underkasta sig karantän vid hemkomsten. Nu går Oslo tingsrätt på deras linje och framhåller att kraven på karantän är ett intrång i stugägarnas rörelsefrihet och rätt till respekt för hem och familjeliv. Därmed ses karantänkravet som ogiltigt.

Sex personer som äger fritidshus i Sverige har gått i spetsen för stämningen – som ett tusental stugägare har ställt sig bakom. Det var i november som Norges regering med anledning av covid-19 beslutade om karantänplikt för stugägare i Sverige. ”

Covidiotin är precis som anförts de senaste veckorna intellektuellt död!

#CarlNorberg#DeFria#RealNews

De Fria är en folkrörelse som jobbar för demokrati genom en upplyst och medveten befolkning!

Snaran runt halsen på den Djupa Staten – Carl Norberg 2021-01-18

#CarlNorberg #DeFria #RealNews

Den Svenska Djupa staten är en verklig, men informell, struktur som har uppstått till inte bara för att dra nytta av, utan för att kontrollera, staten.

Den Djupa staten syftar till sin egen materiella nyttomaximering och den styrs av individer som vi kan kalla för materiellt intelligenta gangsters.

Den Djupa staten har haft ett eget liv, som regeringen själv. Den består – fortfarande – av:
– Utvalda toppanställda i ett dussin närmast Pretorianska byråer, som Säpo, RPS och FRA.
– De bästa generalerna, amiralerna och andra militära agenter
– Långsiktiga riksdagsledamöter och departementsråd – Generaldirektörer för viktiga reglerande verk.

Fortsätt läsa ”Snaran runt halsen på den Djupa Staten – Carl Norberg 2021-01-18”