Avgå, Aron Etzler

Debattartikel i Aftonbladet.
Vi som skriver detta gick med i Vänsterpartiet för upp mot drygt femtio år sedan. Då var solidaritet och kamrat honnörsord i partiet. Men nu känner vi inte igen oss i partiet.

Under nuvarande politiska ledning har vi sett vårt parti urholkas demokratiskt, centraliseras och toppstyras av en mindre grupp partiföreträdare. Den fria debatten har strypts.

Med jämna mellanrum har det iscensatts vad som inte kan beskrivas som annat än vendettor mot partikamrater som inte faller in i leden eller tycker likadant.

Den verkställande personen har varit partisekreteraren Aron Etzler men ansvaret faller lika tungt på Jonas Sjöstedt, partiledaren.

Vi noterar att det nuvarande politiska ledarskapet genom sitt agerande lyckats få ett stort antal framträdande och kända medlemmar att lämna Vänsterpartiet: en tidigare partiordförande, en före detta EU-parlamentariker, ett före detta landstingsråd, en dito gruppledare, riksdagsledamöter liksom ett antal väl förankrade lokalpolitiker.

Det har skett av olika orsaker men det gemensamma tycks vara partisekreterarens närmast oförsonliga attityd mot vederbörande. Det som nu får oss att reagera är partisekreterarens presskonferens om Amineh Kakabaveh.

Det var med stor bestörtning vi lyssnade på partisekreteraren när han meddelade att partiet beslutat utesluta henne ur partiet. En uteslutning kan endast beslutas av partistyrelsen och först efter man hört med lokalföreningen och berört distrikt, i detta fall Stockholmsdistriktet.

Inget av detta hade skett och inte ens verkställande utskottet var kallat till något ordinarie sammanträde inför presskonferensen. Att hantera uteslutningsärenden på detta sätt är att bryta mot stadgarna.

Medan Amineh själv, partistyrelsen och övriga som borde ha varit involverade, var helt ovetande om presskonferensen, så basunerade partisekreteraren ut en rad grova anklagelser mot henne, tog all heder och ära av Amineh som person och av hennes politiska gärning. Det kan inte beskrivas som annat än ett karaktärsmord!

Amnineh själv hade naturligtvis just då ingen möjlighet att försvara sig mot rena lögner, som till exempel om partiskatten eller om sjukskrivningen.

Partiets agerande genom Etzlers presskonferens är extremt ovanligt i partipolitiska sammanhang över huvud taget.

Vi vet nu att den snabbt påkomna presskonferensen om den stadgevidriga uteslutningen kom till efter att Etzler fått reda på att Amineh skulle vara med i tv-programmet ”Min sanning”.

Klicka här för att läsa resten av debattartikeln.

Källa: Aftonbladet