Att kontrollera sitt ego – Carl Norberg 2021-02-08

#CarlNorberg#DeFria

” Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. ” Genom mitt fel, genom mitt fel, genom mitt mycket stora fel.

‎Labels are the intellectually lazy man’s lost thinking, the more derogatory the better to feel superior when it blows stingy of self-righteous indignation or of despair as the victim of communication. Especially when it comes to personal relationships (and making no mistake with that, our culturally conditioned ”hope” and ”believe” is of extremely personal nature) is rarely logic or real reason what is put on the rush out against one label or another, carefully disguised as knowledgeable fact. All this is done by ourselves to show our unwavering conviction for truth, justice and our honest way, with less we seem weak and indecisive to our ego-centric slave colleagues. Believe what you want, but you shy away from letting them see your sweaty indecision and your insecurities.‎

Även de som har förlorat all tro på möjligheten att korrigera den nuvarande situationen och bara helt enkelt väntar på den ” oundvikliga” kollapsen och återuppståndelsen, har fortfarande kvar hoppet och tron på att när kollapsen är komplett och skräpet har rensats bort så kommer ett nytt system ta sin början och kommer att dyka upp. Det är alltså indirekt, men det går tydligt att utläsa att de mest ansvariga för ”imperiets” nedgång kommer att rensas bort från systemet, vilket banar vägen för förståndet att återvända och en ny era att följa, en renässans om man så vill, en rensning av smuts, förfall och korruption som föryngrar sinnet och den politiska kroppen. Det är de och det är dom.

Sett ur detta perspektiv, hur kan någon påstå detta inte är oförfalskat hopp och tro, speciellt när tusentals år av historia visar att detta inte kommer att vara fallet? Ändra vi inte på oss själva så ändrar vi på ingenting alls. Självklart, om vår historia manipuleras och förändras för att medvetet hålla oss vilse i den historiska vildmarken, hur kan vi då lära oss av våra förfäders misstag om vi inte alltid ifrågasätter våra historiska beskrivningar? Men vid något tillfälle under vår mognadsprocess behöver vi verkligen ta personligt ansvar för vårt hopp och tro kring yttre betingelser och allt vad de bygger upp. Jag antar att detta förklarar varför så många förblir barnsliga i tanke och handling. Så bra som vi kan förstå oss själva, bara så bra kan vi förstå vår omvärld. Ja, hoppet sägs vara det som sist lämnar oss, men därför få vi inte heller hålla oss med orimligheter om vi inte vill bli galna.

Först när uppenbart falskt hopp och tro är noggrant rotlöst och förstörs, och därefter ersätts med medvetenhet om vårt personliga ansvar att vara ärliga mot oss själva i alla våra angelägenheter, kommer dessa självdestruktiva cykler ha kommit till ett slut. Vi påstår inte att någon är ansvarig för allt som är fel med världen idag, inte heller är det hans eller hennes ansvar att fixa allt. Men vi föreslår att vi är ansvariga för att städa upp vårt eget hus och att vi nu måste ta detta ansvar på allvar.

När vi börjar denna process upptäcker vi snabbt att vi har burit runt tiotals kilo av onödig kognitiv och emotionell tyngd, en onödig börda som har fördunklat vår vision och förståelse från födseln och samtidigt lämnar oss kognitivt impotenta, känslomässigt omogna med försämrade utvecklingsmöjligheter. Som individer kan vi inte förändra världen idag. Men vi kan förändra oss själva, och på så sätt kan vi plantera frön som kommer att förändra världen i morgon. Det hela börjar inom oss själva.

#CarlNorberg#DeFria

De Fria är en folkrörelse som jobbar för demokrati genom en upplyst och medveten befolkning!

Carl Norberg 2020-12-23 – God Jul önskar Carl och De Fria!

En ingress för er som vill stöka lite med släkten imorgon kl 15.00…

1907 belönades Rudyard Kipling som den yngsta någonsin med Nobelpriset i litteratur med motiveringen:

”In consideration of the power of observation, originality of imagination, virility of ideas and remarkable talent for narration which characterize the creations of this world-famous author.”

Joseph Rudyard Kipling föddes den 30 december 1865 och var en brittisk journalist, novellförfattare, poet och romanförfattare. Han föddes i koloniala Indien, vilket också var den inspiration som låg till grund för den större delen av hans arbete.

Kipling författade bland annat Djungelboken (1894), The Great Game (1901) och många noveller, inklusive ”The Man Who Should Be King” (1888), samtliga verk grundade på den kolonialväldesverksamhet britterna sysslade med under senare delen av 1800-talet och framåt.

”The Great Game” handlade tex om den politiska och diplomatiska konfrontation som under större delen av 1800-talet utspelade sig mellan det brittiska såsom det ryska imperiet med avseende på Afghanistan och angränsande territorier i Central- och Sydasien, och det tillvägagångssätt framförallt Britterna använde sig av för att skydda kronjuvelen dvs Indien i sitt kolonialväldesbygge från Ryskt inflytande. En bok som inte minst influerade den framtida CIA-chefen Allen Dulles så pass, att det sägs att han alltid hade ett exemplar med sig oavsett vart han begav sig.

Novellen ”The Man Who Would Be King” handlar i sin tur om två brittiska soldater som ger sig ut på äventyr i Afghanistan och som med svek lyckas övertyga invånarna i Kafiristan om att de är gudar, varpå de blir allt mer korrupta tills de till sist blir avslöjade och blir tvungna att fly hals för huvud.

Hans mest kända verk däremot ”Djungelboken” handlade mer om den hopplösa situation som den ockuperade parten – mekaniskt såsom biokemiskt – befinner sig i, där mänskligt beteende sensmoraliskt beskrivs genom olika animaliska karaktärer och den själsliga resa alla måste göra för att finna sin väg mot större förståelse för vår gemensamma verklighet. Detta utan att bli vilseledd och hamna i klorna på de som systemet vill bevara för att kunna bryta status quo.

Mowgli växer upp med en flock vargar, de vill honom inget ont, de sörjer för och skyddar honom men tänker samtidigt mest på flocken i sig. Mowgli är dock annorlunda och inte en av dem vilket blir allt mer märkbart ju äldre han blir, – en direkt referens till mänskligt flockbeteende, och hur flocken uppfattar någon som inte riktigt passar in, dvs som ett hot. Mowgli lämnar därför flocken för att söka sin egen väg och träffar då på en björn som ”skall lära honom allt han kan”. Baloo gör honom dock en björntjänst genom att lära honom fel i sin lättjefulla tillvaro utan att han själv är medveten om det – såsom de flesta falska profeter – vilket också påpekas av hans evigt närvarande samvete i form av Baghera som hela tiden genom berättelsen leder honom rätt.

Mowgli hamnar i boaormen Kaas dödliga omfamning och under dennes hypnotiska förtrollning som Kaa lyckas med genom att utge sig för att vara Mowglis vän – en referens till alla grindväktare såsom tex opinionsbildare, journalister, agenter, och andra tvivelaktiga individer som verkar för systemets upprätthållande.

Därefter finner han på sin väg militäriska elefanter – som är lite enfaldigt korkade som alla goda soldater skall vara, då den bästa soldaten ju är den som bara följer order.

Hamnar hos Kung Loui ”som har nått upp till högsta topp och ej längre vill apa sig utan bara vara en man”, och därför vill att Mowgli skall spilla eldens hemlighet till honom, vilket han ju naturligtvis inte kan göra då han från ung ålder är uppfostrad av just djur – en direkt referens till Promethiusmyten i Grekisk mytologi, som till sin grund handlar om att kunskap är makt, och makt är kraft att bryta motstånd. Loui är alltså en beskrivning av en person som söker makten för sig själv.

Till sist hamnar han hos de asgamar, som är svårt annat än att tolka som en beskrivning av defaitister och som menar att där finns ingenting vi kan göra åt den situation mänskligheten befinner sig i, och därför inte har en aning om vad de skall hitta på.

Allt samtidigt som Shere Kahn – TigerKungen – eller omskrivet kolonialväldet – (idag den djupa staten) – hela tiden jagar efter honom i sin ambition att döda honom – dvs ta kål det som gör honom mänsklig i sin eviga strävan att kunna fortsätta utöva sitt förtryck.

När man tänker på det, inte minst som Sverige utgör själva kärnan av den djupa staten, är det nästan ett hån mot svenska folket (om aldrig så välförtjänt), att den tecknade versionen av Djungelboken spelats upp kl 15.00 var julafton sedan 1967, utan att majoriteten någonsin funderat på den sensmoraliska och bakomliggande betydelsen i vad Rudyard gav sig på att beskriva och som dessutom renderade honom ett Nobelpris i Litteratur, som i sin tur aldrig någonsin handlat om något annat än opinionsbildning!

Carl Norberg 2020-12-21 – Julen rullar allt närmare Rubicon!

Vi kan väl kallt säga som så, att om ifall alternativet med nyval i swingstateran under militärens uppsyn skall användas så blir ju valet av tidpunkt tämligen avgörande.

George Washingtons korsning av Delaware River , som inträffade natten den 25–26 december 1776, under det amerikanska revolutionskriget , var det första steget i en överraskningsattack som organiserades av George Washington mot hessiska styrkor (tyska hjälptjänster i tjänst för Brittiska kronan) i Trenton, New Jersey , på morgonen den 26 december. Planerat i delvis sekretess ledde Washington en avdelning av kontinentala arméns trupper över den isiga Delaware River i en logistiskt utmanande och farlig operation.

#CarlNorberg #DeFria #RealNews

De Fria är en folkrörelse som jobbar för demokrati genom en upplyst och medveten befolkning!

Carl Norberg 2020-12-18 – John Ratcliff har bevis för utländsk valpåverkan!

#fredagsmys#CarlNorberg#DeFria

Dags för #fredagsmys och idag vill vi slå ett slag för vår nya nyhetstjänst på Telegram (https://t.me/defria) för den som vill hålla sig uppdaterad i realtid. Tjänsten är riktad främst till er som inte har Facebook men som ändå vill följa med i vad som sker i världen, och där Carls mys, föreläsningar, blogginlägg på https://carlnorberg.se såsom inlägg på https://defria.se görs tillgängliga i realtid för de som prenumererar på denna. Detta ger oss samtidigt möjlighet att hålla er uppdaterade om störningar, inbjudan till föreläsningar eller annan allmännyttig information rörande upplysning.