Stor överdödlighet efter vaccination – doc. Sture Blomberg i Swebbtv Vetenskap 69

Mikael Willgert samtalar med Läkaren Sture Blomberg om den omfattande överdödlighet som blir allt mer synlig i flera länder. Sture som är docent och specialist i anestesi och intensivvård kar tidigare varit med i Swebbtv flera gånger. Han var nu senast med på den konferens som läkarupproret ordnade i Stockholm 21-22 januari.

På sin blogg ”tro, vetande och vetenskap” har han gått igenom boken Cause Unknown av ED Down med flera. Man har grundligt gått igenom statistik för plötslig död i flera länder. Även hur försäkringsbolag har förändrat sina premier beroende på kraftigt ökade utbetalningar av livförsäkringar. Sture berättar lite om hur forskningsstudier är beskaffade. Om man vill granska effekterna av ett läkemedel som man antar ha liten effekt är det viktigt att studien är tillräckligt stor. Men om man antar att effekten är hög blir det mera synligt i en inte allt för stor studie.

Redan för ett år sedan kom information från försäkringsbolag i USA att människor i arbetsför ålder plötsligt började avlida i högre grad än tidigare. Försäkringsbolagen upptäckte under 2021 när vaccinationen hade kommit igång att deras försäkringstagare hade en överdödlighet på 40%. En annan siffra Blomberg tar upp är att antalet elitidrottare som dör under pågående match har ökat med 2500%, dvs 25 gånger vanligare nu än innan vaccinationerna startade. Mätningar av dödlighet bland elitidrottare har pågått sedan 1993.

Sture Blomberg visar statistik från olika länder där överdödligheten framgår. Bland u-länder som använder virusmediciner som Ivermectin framgår tydligt att dödligheten av Covid-19 inte är speciellt hög, men att när massvaccineringen satte igång så skjuter dödligheten igång ordentligt. I USA visar statistik att det är 10% fler arbetsoförmögna idag jämfört med innan vaccineringarna startade.