Dyr miss för kriminalvården

KVVFoto: SVT/Johan Nilsson/TT

Kriminalvården får betala 2,3 miljoner kronor i kostnadsränta till Skatteverket.
Detta efter att en handläggare på en ekonomienhet missat att betala in arbetsgivaravgifter i tid, enligt en internutredning.

Ekonomienheten har ansvar för myndighetens internkontroll av ekonomiadministrationen, och i utredningen kritiseras den anställde personen för att inte ha informerat sin chef om misstaget.

Först efter 3,5 månader blev misstaget känt på en högre nivå.

Kriminalvården ansökte sedan för en dispens hos Skatteverket för att befrias från den påförda kostnadsräntan, men ansökan avslogs av Skatteverket.

Källa: SvT