Erik och Matti nr 31 om maffian som styrt Sverige.

Faksimil: Swebbtv, Erik och Matti/Youtube

I dagens avsnitt av Erik & Matti konstaterar vi att många av de problem Sverige har går att härleda till socialdemokraterna som fungerar som en maffia där alla håller varandra om ryggen och ser till att de som avslöjas räddas tillbaka till högavlönade jobb.

Vi ägnar också en stor del av programmet åt att diskutera vad feminismen i dagens samhälle har inneburit för kvinnor och hur den kraftigt har påverkat den uppfostran, eller brist på uppfostran, som drabbar barnen. Vi problematiserar utförligt vad omfattande tid på dagis innebär för barnens psykiska hälsa och vilka sociala hierarkier som bildas tidigt och som mycket väl kan prägla en för resten av livet.

Samtidigt kommer anmälningar om sexuella övergrepp inom barnomsorgen och man ställer sig frågande till vad det är som driver fram en utveckling som går ut på att familjer inte ska få tid till varandra. Matti berättar om en god vän som blivit irriterad över att en barnbok som handlar om Trump prånglas på ungarna utan föräldrarnas goda minne och att det är mycket ideologi som driver pedagogiken.

Vidare diskuterar vi även att sprängningarna ökar, att många går fria eftersom bevisen bokstavligt talat går upp i rök, att Hijabs förekommer i Melodifestivalen, att Brexit äntligen ser ut att genomföras, att steriliseringen av män ökar, att Vänsterpartiet är på jakt efter en ny ledare och att Liberalerna förtvivlat försöker hitta ett budskap att vinna röster på. Hör och häpna har de valt skolområdet, men det blir lite prblematiskt eftersom Björklund hade ansvar för skolan i åtta år och inget hände.

Tack för att ni tittar!

Erik och Matti nr 30 om importerade problem, Gresus mm

Faksimil: swebbtv/youtube

I dagens Erik & Matti diskuterar vi den i Sverige tilltagande antisemitismen som enligt Löfven är ett av de absolut största problemen. Givetvis ökar den och det är naturligtvis allt annat än glädjande, men det är i likhet med kriminaliteten ett importerat problem och således inte något som kan utbildas bort eftersom en sådan satsning endast skulle uppfattas som en provokation. Därtill kan man fråga sig om en statsminister som inte gått ut gymnasiet verkligen ska berätta för andra vad de borde utbildas inom.

Vi påtalar det kompakta lock som läggs på alla kritiska frågor till Greta och konstaterar att hon verkligen är helt instrumentaliserad för att mobilisera och förvirra ungdomar och andra klimatdogmatiker. Dessutom är vakternas agerande helt oacceptabelt om man har en någorlunda normal syn på vad demokrati innebär.

Vi oroar oss för hur svensk polis kommer att gå tillväga när de åberopar hjälp av svensk militär för att lösa ett så kallat ”gråzonsläge”. I grunden förstår alla att man självklart behöver tung uppbackning om landet befinner sig i ett läge mellan krig och fred, men dessvärre ligger det nära till hands att tro att militären sätts in på alternativmedier för att staten ska kunna styra informationen till medborgarna.

Sist men inte minst gör vi oss lustiga över att Jonas Sjöstedt betecknar islamism som nationalism när den sker i Turkiet, att polisen lyckats återrekrytera 3-4 poliser när man skulle behöva återrekrytera 500, att Lindström i Expressen sjunger vidare om att Sverige aldrig varit tryggare och att flyktingar åker på semester i sina hemländer.

Detta och mycket mer borgar för ett trevligt program!

Erik och Matti nr 29 om Sverige utan kontroll.

Faksimil: Svensk Webbtelevision /youtube

I dagens avsnitt av Erik & Matti inleder vi med att diskutera dubbelsprängningen i Kista. Det är verkligen två tecken i tiden att ej längre skjutningar utan sprängningar blivit nyheter och att medborgarna reagerar just när det sprängs runt knuten hos dem och inte när det smäller några kilometer bort.

Vi går vidare och ställer ytligt frågande kring vad demokrati i Sverige betyder och undrar hur mycket av den varan vi har när det inte betyder något annat än att man vill få som man vill och att det är rasism eller diktatur när man inte får som man vill. Hela den offentliga diskursen präglas av att man slänger en massa epitet omkring sig som man dels inte behärskar och som inte har någon betydelse utan endast tjänar som en maskering/förklaring av/till den egna frustrationen.

Man ställer sig något frågande till vad det är för kulturpersonligheter Sverige producerar när de varken är vackra, konstnärliga eller kan formulera sig på svenska utan istället väljer att dela ut priser till varandra och i tacktalen reduceras till känslostyrda, politiskt korrekta statister i en offentlig fars som går ut på att demonisera oliktänkande. Senast i raden var en tjej som hyllade alla som röstar rött och som skanderar ”FUCK JIMMIE ÅKESSON”.

Vi funderar kring hur det kan komma att tillåtas att invandrare tillåts tala som nyhetsuppläsare och i reklam, trots att man stör sig på hur de pratar om man talar en brytningsfri svenska. Detta beror av någon anledning på att vi kommit att förvänta oss mindre och mindre av varandra, vilket återspeglas även inom utbildningsväsendet och i andra sektorer.

Vi småler åt det faktum att Dan Eliasson har avslöjats som en korrupt sosse-lakej för ungefär hundrade gången och att han trots att han kraschat varje myndighet och verk han fått styra åtnjuter fortsatt förtroende hos politikerklassen.Vi tar upp den norska regeringskrisen och tror att det är bättre att man lämnar en regering istället för att föra en politik man inte kan stå för, vi diskuterar att UNHCR säljer flyktingplatser till förmögna afrikaner, att man kan köpa ett svenskt körkort rakt av och mycket mer.

Titta och njut!