EU-beslutet: Nya regler för ökad invandring

UTRIKES. Förslag för att underlätta invandring till Europa behövs före slutet av januari 2022 för att klara av ”utmaningen med en åldrande befolkning” och kompetensbrist, enligt ett nytt beslut från EU-parlamentet. Bland annat föreslås nu ett särskilt inreseprogram för arbetstagare med låg utbildning.

Parlamentets arbete med detta förslag till lagstiftningsbetänkande har letts av den svenska centerpartisten och invandrarprofilen Abir Al-Sahlani.

Ledamöterna efterfrågar ett ”ambitiöst inreseprogram” för arbetstagare från tredjeland (det vill säga i praktiken tredje världen) med låg eller medelhög utbildning samt ett ramverk för att kunna ”erkänna” deras kunskaper och kvalifikationer.

De vill att det ska bli lättare för egenföretagare att lagligt ta sig till EU. Därför föreslår ledamöterna ett EU-omfattande program för inresa och vistelse för personer som vill etablera företag och uppstartsföretag samt för konstnärer och kulturarbetare. Europaparlamentet vill att EU-kommissionen inför en femårig visering för flera inresor som gör det möjligt för denna kategori av tredjelandsmedborgare att resa in i EU i upp till 90 dagar per år.

På torsdagen antog Europaparlamentet betänkandet med 497 röster för, 160 röster emot och 38 nedlagda röster.

Texten stöder även inrättandet av en ”EU-talangreserv” baserad på den nuvarande Eures-portalen för att matcha arbetssökandes profiler med behoven hos EU-baserade arbetsgivare och minska bristen på arbetskraft i medlemsländerna.

Källa: FriaTider

Protesterna mot massvaccinering med fascistiska tvångsmetoder fortsätter i Europa

Jenny Piper

I Grekland och Frankrike där de styrande med fascistiska metoder försöker tvinga folk att vaccinera sig om de vill behålla sina jobb eller kunna röra sig fritt utomhus fortsatte protesterna även denna helg. I går drabbade poliser och tusentals demonstranter samman i Greklands näst största stad Thessaloniki och i Frankrike demonstrerade 120.000 personer runtom i landet mot covidpassen som anses som diskriminerande.

Även i USA driver president Biden på för tvångsvaccinering av anställda på stora företag samt kommunanställda. Samtidigt råder det inget vaccintvång varken i kongressen eller för illegala migranter.

I går gjorde svensk media dessutom ett stort nummer av att en studie från amerikanska CDC påvisar att risken att dö i Covid-19 är elva gånger högre för ovaccinerade jämfört med fullvaccinerade. Att studien enbart gjorts i USA och det faktum att majoriteten av landets befolkning är kraftigt överviktiga samt att majoriteten av de som behandlas på IVA (även här…

Visa originalinlägg 103 fler ord

Klart för medicinsk apartheid i Europa: “Digitalt grönt certifikat” ska gälla även inom EU-länderna

De totalitära planer som kritiker varnat för och innebär att icke-vaccinerade bland annat ska kunna nekas att resa utomlands  – men också förvägras att besöka kultur- eller idrottsevenemang i det egna landet – ser nu ut att bli verklighet i Europa. Under onsdagen enades EU-länderna om att ta fram det man kallar för ”digitalt grönt certifikat” redan till den 26 juni.

Passet ska förutom att användas för att kontrollera om medborgarna har vaccinerat sig också visa huruvida de har testats för covid-19 och om dessa test visat positivt eller negativt resultat. Kritiker pekar på att innehållet dessutom på sikt förväntas bli ännu mer omfattande för att avgöra vilka medborgare som har rätt att röra sig fritt i samhället och inte.

Läs mer

Källa: Nya Dagbladet

Ylva Johansson: Vi behöver mer invandring

EU Debates | eudebates.tv

Publicerad 25 september 2020

UTRIKES. EU-kommissionären Ylva Johansson fortsätter nu hylla invandringen till Europa. Den behövs och har lett till Europas framgång, påstod hon i en utfrågning på torsdagen. EU-kommissionens mål är att skapa ”legala vägar” för invandrare och så kallade flyktingar in i Europa.

Det var i onsdags som EU-kommissionären Ylva Johansson presenterade sina förslag om en ny gemensam invandringspolitik i EU.

Under torsdagen fick hon besvara frågor om förslagen.

Källa: Fria Tidera

Robert F. Kennedys fullständiga tal i Berlin

Tiotusentals människor demonstrerade mot Corona-begränsningarna på lördag i Berlin. Myndigheterna uppskattade antalet deltagare till cirka 38 000 personer. Robert Francis Kennedy junior var också där, som talade till deltagarna.
Stuttgart-initiativet lateraltänkande-711 hade förväntat sig cirka 22 000 deltagare i den storskaliga demonstrationen mot koronamåttet i Berlin, men betydligt fler kom. Den amerikanska advokaten, miljöaktivisten och vaccinmotståndaren Robert Francis Kennedy Jr., brorson till tidigare USA: s president John F. Kennedy, deltog också i demonstrationen. Framför tiotusentals entusiastiska människor kritiserade han både läkemedelsindustrin och politiken. Båda skulle dra nytta av pandemin. Teknisk utveckling som digitala valutor eller 5G mobilkommunikation skulle också användas för att kontrollera mänskligheten ännu mer i framtiden. Kennedy varnade för total övervakning och attackerade Microsofts grundare Bill Gates i detta sammanhang. Den amerikanska advokaten krävde en återgång till demokratin och kallade folkmassan i Berlin för det sista hindret som fortfarande står i vägen för en makt hungrig elit.

Robert F. Kennedy Junior, son till ”Bobby” och brorson till John F. Kennedy, talade i Berlin vid demonstrationen av ”sidotänkarna” framför tiotusentals entusiastiska människor. I sitt tal kritiserade Kennedy både läkemedelsindustrin och politiken. Båda skulle dra nytta av pandemin. Teknisk utveckling som digitala valutor eller 5G skulle också användas för att kontrollera mänskligheten ännu mer i framtiden.
Kennedy efterlyste en återgång till demokrati och kallade folkmassan i Berlin för det sista hindret som fortfarande står i vägen för en makthungrande elit.

Källa: RT Deutsch

Liknande demonstrationer har hållits även i London med David Icke som talare.