Mänskligt slaveri av demonisk makt

2022-02-05
Peter B. Meyer
https://finalwakeupcall.info/en/2022/02/05/human-slavery-by-demonic-power/

Kungligheter infiltrade
Octogon nazistiska organisation
Från Khazarien till Europa
Bedrägeri och villfarelse stjäl folks rikedom
Världsomspännande slavhandel
Krig fördubblar deras pengar
Avslöjande

Globala Khazariska Maffian

Den Luciferiska revolutionen mot Gud och naturen; har satt de rika och mäktiga, närmare bestämt bankirerna, i en stark position. De använder sin makt för att förtrycka de svaga, förstöra ekonomin och klimatet.

Ridån dras nu för att helt exponera deras ursprungliga plan; d.v.s. att infiltrera och tyrannisera hela världen, och utrota alla religioner, för att endast tillåta deras babyloniska talmudism, även känd som luciferianism, satanism eller forntida Baal-dyrkan.

Denna sataniska besittning av kabbalen är resultatet av en mycket organiserad långsiktig konspiration för att upprätta den Nya Världsordningen, baserad på den Luciferiska revolutionen mot Gud och Naturen.

Finansinstituten har successivt fått nästan fullständig kontroll över alla cirkulerande pengar, och med den vid makten för att höja eller sänka priset på tillgångar som aktier och fastigheter. Dessutom kan de lägga skatter på folket i form av premier och räntor, till ett belopp som endast begränsas av mängden ”falsk” pappersvaluta de kan ge ut. Grunden för denna ondska, som driver den Rothschild Khazariska-maffian, kommer från den babyloniska Talmud, baserad på religiösa vanföreställningar om rasöverlägsenhet. […]

Källa: Bakom kulisserna