Människorättsadvokaten professor Francis Boyle: ”Covidinjektionerna är folkmord!”

https://swebbtv.se/w/4VmUkEAXBydmByHxzxhgMD

1985 var professor Boyle högst inblandad i att ändra lagstiftningen kring biovapen i USA. Hans arbete ledde fram till den biologiska vapen och anti-terroristlagen från 1989 (the Biological weapons anti-terrorism act of 1989) som fortfarande är gällande i USA.
Bakgrunden till den nya lagstiftning som Boyle såg som nödvändig att implementera var att neokonservativa krafter under Reagan-administrationen började att missbruka information från genetisk ingenjörskonst för att utveckla och lagra biologiska vapen.

Francis Boyle är professor inom internationell rätt och är en av flera världsledande experter inom sitt område som anser att de så kallade ”vaccinerna” mot covid-19 inte är vacciner i ordets rätta mening. Boyle kallar sprutorna för ”Franken-shots” och anser att de tvingande vaccinlagar som införts på flera håll i världen tydligt bryter mot Nürnberglagarna avseende medicinska experiment på människor. Boyle ser likheter med agerandet kring covidsprutorna och nazistiska läkare från andra världskrigets dagar och läser ur Nürnbergprocessens domstolsstadga att ”mord utrotning och andra inhumana illdåd begångna mot civilbefolkningen” är just vad som försiggår i världen i detta nu. Han betraktar covidinjektionerna som brott mot mänskligheten och brott mot Nürnberglagarna och instämmer i Reiner Füllmich och advokaterna i coronakommitténs slutsats att den världsliga vaccinationskampanjen kring Covid-19 syftar till att i stor skala bedriva folkmord och depopulera jorden.

Under 2021 stoppade läkemedelsverket en studie som skulle innefatta 1,7 miljoner svenskar och som syftade till att utreda säkerheten och effektiviteten på covidsprutorna. Beslutet tillkännagavs av en tjänstekvinna på läkemedelsverket med en jävssituation.
https://www.youtube.com/watch?v=GW0BlTjIOuY&t=725s

Professor Boyle menar att beslut som detta skedde i ond tro av människor som betraktar svaga i samhället som ”värdelösa ätare” som det från samhällets sida är billigare att låta dö än att överleva. Han nämner gamla och handikappade som exempel på människor som kan tänkas offras och påpekar att personer som Bill Gates och Prins Charles är en del av en grupp inflytelserika och mäktiga människor över världen som än idag intresserar sig för eugenik.

Intervjun går in på biolabben i Ukraina som har blivit omtalade som biovapenlabb och sannolikheten för att det där utvecklas biologiska stridsmedel avsedda för att riktas mot Ryssland och dess befolkning. Enligt Boyle har dessa laboratorier startats upp av Pentagon och den amerikanska militären som har sysslat med biovapen allt sedan andra världskriget. Boyle nämner BSL-3-laboratorier (Biosäkerhetsnivå 3) och menar att alla dessa laboratorier är inblandade i all möjlig tänkbar form av biologiska stridsmedel- och döds-forskning.

Professor Boyle är författare till boken ”Resisting Medical Tyrrany- Why the Covid-19 mandates are criminal” som finns att köpa här:

https://www.abebooks.com/9781957807126/Resisting-Medical-Tyranny-Why-COVID-19-1957807121/plp

Tribunal issues Order against Conspiracy by WHO, WEF & Mandates Constitutional Law Enforcement. EXCLUSIVE VIDEO!

EXCLUSIVE VIDEO! International Tribunal issues Cease and Desist Order against Neural Monitoring Genocidal Conspiracy by WHO, WEF, Gates, Trudeau et al and Mandates Constitutional Law Enforcement of Tribunal Order

WATCH ON RUMBLE: https://newsinsideout.com/2022/06/exclusive-video-international-tribunal-issues-cease-and-desist-order-against-neural-monitoring-genocidal-conspiracy-by-who-wef-gates-trudeau-et-al-and-mandates-constitutional-law-enforcement-of-tr/

ACCESS FULL NEWSINSIDEOUT COVERAGE:
https://newsinsideout.com/2022/06/exclusive-video-international-tribunal-issues-cease-and-desist-order-against-neural-monitoring-genocidal-conspiracy-by-who-wef-gates-trudeau-et-al-and-mandates-constitutional-law-enforcement-of-tr/

final-judgment-natural-and-common-law-tribunal-november-29-2020-1 Ladda ner

EN 2009–2022 OCH VIDARE TILL LAGLIGT BORTTAGEN Lockstep Criminal Co-conspiracy, inklusive och inte begränsat till individuellt och kollektivt:

TILL KRIMINELLA MEDKONSPIRATORER OCH SVARANDE FOLKMÖRDARE SOM ÄR NÄMNADA HÄR:
NÖDORDER FÖR ATT UPPHÖRA OCH AVSLUTA BROTTLIG KONSPIRATION FÖR ATT BEGÅ KRIGSBROTT, FOLKMORD OCH BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN TILL NÄMNADA OCH ONÄMNDA KONSPIRATÖRER et alios

Såsom anges i domstolens dom i frågan om folkmordsteknologier Pandemic & Neural Monitoring On the Indictment: Genocide & Crimes against Humanity by Pandemic Perpetrators:

Slutlig dom: Ladda ner FINAL JUDGMENT – NATURAL AND COMMON LAW TRIBUNAL- 29 november 2020
https://exopolitics.blogs.com/files/final-judgment—natural-and-common-law-tribunal–november-29-2020-1.pdf

Åtal: Ladda ner INDICTMENT – TRIBUNAL.PUBLIC.HEALTH.JUSTICE-FINAL VER 1-11.15
https://exopolitics.blogs.com/files/2.0-june-8-2022-who-wef-et-alios-criminal-conspiracy-order-to-cease-and-desist-and-emergency-writ-of-mandamus-1.pdf

Reiner Fuellmich + Dr. Wodarg – new findings are enough evidence to dismantle the vax covid industry

Reiner Fuellmich and Dr. Wodarg – new-findings – enough to dismantle the vax covid industry.
Thousands of ”Dr. Mengele’s” will be held accounted. There is no immunity for intended efford of murder.

Link to the entire interview in better quality:
https://rumble.com/vrsdt1-reiner-fuellmich-and-dr.-sam-white-there-is-no-immunity-for-coordinated-eff.html

Norge, Danmark, Sverige, Polen lämnar in stämningsansökan till Internationella brottmålsdomstolen för folkmord, brott mot mänskligheten enligt Nürnbergkoden mm.

Bakom kulisserna

2021-05-12

(ROM-FÖRDRAGET, ART. 15.1, 53 och 21) I FRÅGAN OM FOLKMORD (kapitel 6), BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN (kapitel 7), SÅVÄL SOM KRIGSBROTT MOT CIVILA (kapitel 8), NÜREMBERG CODEX / HELSINGFORS-DEKLARATIONEN.

Föremål för klagomålen inkluderar Norges, Sveriges, Danmarks och Polens regering inkluderade ALLA nationella och internationella ”intressenter” listade i ”ICC-FÖRSKRIFT 8 MAJ 2021”. Denna originalhandling är för NORGE, alla andra listade länder kommer att slås samman till detta fall med en separat bilaga markerad med varje lands namn. (Bilaga Danmark, Sverige, Polen).

 

Visa originalinlägg