Ingrid & Maria frias: “En seger för yttrandefriheten – ett bakslag för islamiseringen av Sverige” — Katerina Magasin

Idag är en viktig dag för yttrandefriheten i Sverige – och ett bakslag för dem som anser att islam ska ha en särställning i vårt land. Idag friades Ingrid Carlqvist och Maria Celander ännu en gång av Helsingborgs tingsrätt för hets mot folkgrupp, efter en insändare om muslimer på apotek, som publicerats på deras hemsida. Åklagaren ansåg att texten var olaglig och överklagade domen till hovrätten. Men hovrätten gick nu på samma linje som tingsrätten. Det betyder att vi får kritisera islam och dess yttringar i samhället, till exempel inom vården och på arbetsplatser, och att sådant ifrågasättande och kritik inte är hets mot folkgrupp. Med andra ord har yttrandefriheten segrat. Dock är slaget ännu inte helt vunnet, eftersom åklagaren kan försöka få upp målet i Högsta domstolen, säger Ingrid Carlqvist till Katerina Magasin.

Det är en lättad Ingrid Carlqvist som berättar om domen.

– Vi var otroligt nervösa hela morgonen i väntan på domen som kom klockan elva. Hade vi fällts så hade det inte bara varit dåligt för oss om vi blev dömda utan för själva yttrandefrihetens överlevnad i Sverige. Nu har både Helsingborgs tingsrätt och Hovrätten över Skåne och Blekinge friat oss och slagit fast att yttrandefriheten är viktigare än att vissa grupper ska slippa känna sig missaktade.

Ingrid & Maria frias: “En seger för yttrandefriheten – ett bakslag för islamiseringen av Sverige” — Katerina Magasin