Sveriges Radio fälls för Nato-propaganda

Granskningsnämnden fäller ett inslag i Sveriges Radio om Sveriges förhållande till Nato. Nämnden konstaterar att inslaget på ett ensidigt sätt handlade om fördelarna med ett svenskt medlemskap trots att inslagets utgångspunkt var att belysa både för- och nackdelar.

Utgångspunkten för inslaget som sändes den 16 mars 2022 var att belysa vad ett Natomedlemskap skulle kunna innebära för Sverige och vilka argument som fanns för respektive emot ett svenskt medlemskap.

Den inbjudne FOI-expertens uttalanden handlade dock om fördelarna med ett medlemskap och han tog tydligt ställning för ett svenskt medlemskap. Programledaren balanserade enligt granskningsnämnden inte upp den ensidiga redogörelsen för ett medlemskap.

[…]

Källa: FriaTider

SVT fälls för fake news om corona – för fjärde gången

Sveriges Television fälls nu för fjärde gången av Granskningsnämnden för radio och tv för att ha spridit falsk information om coronapandemin. Det framgår av ett beslut som Myndigheten för radio och tv publicerat på sin hemsida.

Det är ett inslag om coronavaccination från 7 juli i år som kritiseras av nämnden. Anledningen är en tv-grafik som visades för tittarna och som gav sken av att en större andel svenskar låtit sig vaccineras än vad som var fallet.

Enligt grafiken som statstelevisionen visade hade över 60 procent av svenskarna vaccinerats med minst en vaccinationsdos. I verkligheten var det emellertid endast 52,5 procent som tagit minst en spruta.

Granskningsnämnden skriver i sitt beslut att inslaget gav ”en missvisande bild av Sveriges vaccinationsgrad i förhållande till resten av världen. Inslaget strider därför mot kravet på saklighet.” […]


Källa: Samnytt

TV4 fulvinklade om Trumpanhängare – fälls i Granskningsnämnden — Nya Dagbladet

Tidigare i år sände TV4 ett inslag där nyhetsankaret talade om våldsamheter och demonstrationer som påstods ha arrangerats av anhängare till Donald Trump efter valet. Granskningsnämnden väljer nu att fälla tv-jätten för att ha brutit mot kravet om saklighet efter att det framkommit att de bilder som visades i samband med inslaget i själva verket…

TV4 fulvinklade om Trumpanhängare – fälls i Granskningsnämnden — Nya Dagbladet

Isabella Löwengrips mamma har gjort en anmälan till Granskningsnämnden

Efter den uppmärksammade Söndagsintervjun i Sveriges Radio

Isabella Löwengrip medverkade nyligen i ”Söndagsintervjun” i P1.
Nu har hennes mamma anmält programmet till Granskningsnämnden.
”Delar av programmet är djupt kränkande”, skriver mamman i anmälan.

”Det är ett intrång i vårt privatliv ”

Nu har Isabella Löwengrips mamma lämnat in en anmälan till Granskningsnämnden.
”I programmet intervjuas min dotter Isabella Löwengrip. Delar av programmet är djupt kränkande och misskrediterande för vår familj, då det enbart är vi som heter Löwengrip, därmed lätt att veta vem/vilka vi är”, skriver hon om varför hon vill få inslaget prövat.
Mamman skriver även att familjen på Isabella Löwengrips pappas sida också har ”lidit svårt”.
”Det är ett intrång i vårt privatliv där vi inte har fått någon som helst chans att rentvå oss eller komma med vårt perspektiv. Isabella har en egen agenda och enbart Isabellas ord får höras oemotsagt, och detta på skattefinansierad kanal som säger sig vara opartisk och oberoende av privata särintressen”.

Källa: Aftonbladet