Är det syriska flyktingar eller afghanska ekonomiska migranter som försöker storma gränsen? — Jenny Piper

Faksimil: @hanifbali/twitter

Hanif Bali gör idag en intressant iakttagelse och konstaterar att många av de ”flyktingar” som samlats vid den grekiska gränsen där man försöker tränga sig in till Europa pratar fläckfri persiska. Således verkar det inte vara syriska flyktingarna som försöker göra intrång i Europa på olaglig väg utan främst afghaner som flyr av ekonomiska skäl. […]

Är det syriska flyktingar eller afghanska ekonomiska migranter som försöker storma gränsen? — Jenny Piper