Fd diplomat: Covid-19 utnyttjas som en härskarteknik för global kontroll

DEBATT. Den artificiellt skapade och lögnaktigt uppblåsta sk Covid-19 pandemin är första steget i ett sedan länge planerat maktövertagande för kontroll av hela mänskligheten, både fysiskt och psykiskt, via 5G och injicerade elektroniska chips i vad som påstås vara ett vaccin för att rädda alla från att dö av Covid-19.

Text: Jens Jerndal, nationalekonom och statsvetare, fd förste kanslisekreterare i UD och förste ambassadsekreterare i Pakistan | Detta är en fri opinionstext och den återspeglar ej nödvändigtvis redaktionens åsikter

Covid-19 är inte farligare än vilken influensa som helst och har inte lett till högre dödssiffror än som är normalt vilket år som helst. Undantagen har varit när influensan kombinerats med 5G-strålning, eller med en tidigare vaccinering mot säsonginfluensa. Samt hos mycket gamla, redan sjuka människor med starkt försvagat immunsystem på sjukhem och liknande.

Siffrorna och statistiken för Covid-19 har presenterats på avsiktligt missvisande sätt och blåsts upp av media för att skapa skräck och panik och underlag för ett obligatoriskt vaccin. Den verkliga avsikten med ”vaccinet” är att via interaktion mellan ett inplanterat elektroniskt chip- och 5G-signaler kunna till 100% kontrollera varje individ på vår planet, både fysiskt och psykiskt.

Majoriteten av Jordens befolkning har låtit sig hjärntvättas av globalistiska makthavande, media och myndigheter så att de inte förstått vad som faktiskt är på färde. Trots många ”väckarklockor” utefter vägen, såsom Orwells bok ”1984” som sedan länge är på god väg att förverkligas i en uppdaterad version.

Tyvärr tror nog de flesta av de få som faktiskt är medvetna, att de inget kan göra. Och det är klart att ingen människa kan ensam stoppa denna utveckling. Men om tillräckligt många organiserar sig och får med tillräckligt många nyckelpersoner som vågar ställa upp med passivt men massivt motstånd, innan de kan kontrolleras med 5G, då kan vi absolut sätta stopp för denna människo- och livsfientliga utveckling.

Som jag talat och skrivit om i över 25 år, befinner vi oss mitt i det mest omvälvande och mest dramatiska paradigmskiftet i mänsklighetens kända historia. Och det ser ut som om en avgörande strid nu är på gång mellan det gamla paradigmet och det nya paradigmet som jag kallar Vattumannaparadigmet.

Läs vidare

Källa: News voice