Makten blir aldrig mätt

Mathias Andersson

I den här filmen går jag igenom fortsättningen på förra veckans IT-attacker och händelserna kring dem. Vi passerar ämnen som skuldmättnad, kontanternas tillverkning, strategi och hur bara någon med avsikt att cementera sin makt kan övertyga ett samhälle till att lägga alla ägg i en enda korg.