ANARKI ELLER RÄTTSSTAT?

Faksimil: @Jeff_Ahl/Twitter

Bitchute; https://www.bitchute.com/video/nxiqP2D14TC8/

Mer att läsa:
https://samnytt.se/uppgifter-knabojande-polisen-nyexaminerad-och-har-sjukt-svart-for-vapen/
https://samnytt.se/video-lugnt-nar-poliskvinnan-gick-ner-pa-kna-infor-kollegor/

Ungern ett föredöme i vanlig ordning

Faksimil: @Jeff_Ahl /Twitter

VÄNSTERN ÄR SVENSKA ARBETARES FIENDE

Faksimil: @Jeff_Ahl/Twitter

Återvandring ödesfråga för Sverige

Debattartikel av Jeff Ahl

Sveriges ödesfråga är återvandring. Bara Alternativ för Sverige har presenterat en seriös och omfattande återvandringspolitik. Bara genom en omfattande återvandring av systembelastande invandrare som kommit hit för att försörjas med bidrag, begå brott eller vägrar anpassa sig kan vi återupprätta ett tryggt och harmoniskt Sverige.

Sverige var i början av en systemkollaps redan innan Corona-krisen. Kommuner såväl som regioner larmade om att de gick på knäna. Till exempel var både region Jämtland/Härjedalen och Vilhelmina kommun tvungna att ta lån för att betala de offentliganställdas löner.

Corona-krisen kommer att förvärra detta snabbt. Systemkollapsen kommer att eskalera och före nästa val 2022 kommer Sverige att vara i fritt fall. I detta läge krävs prioriteringar.

Vi vill att invandrare som tär på Sveriges välfärd skickas hem. Minst en halv miljon inom sex år, och därefter ännu fler. Återvandringen berör systembelastande invandrare med såväl medborgarskap som uppehållstillstånd. Våra barn och äldres välfärd är viktigare än bidragsregn över probleminvandrare.

Läs mer

Lyssna på Jeff Ahl

Källa: Samhällsnytt

Jeff Ahl – Återvandring. NU!

Faksimil: @Jeff_Ahl/twitter