JO-anmälan mot nämnd som försöker stoppa forskning om invandrarvåldtäkter

Vänsteraktivister i statliga Överklagandenämnden för etikprövning försöker få professor Kristina Sundquist dömd för brott för att hon forskat om invandrarvåldtäkter. Academic Rights Watch, ARW, har nu anmält nämnden till Justitieombudsmannen.

”Vi anmäler härmed Överklagandenämnden för etikprövning (ÖNEP) för bristande saklighet och opartiskhet, särskilt vad gäller etikprövning av forskning som kan uppfattas som invandringskritisk”, skriver ARW, som bevakar den akademiska friheten i Sverige, i sin JO-anmälan.

Fria Tider rapporterade i höstas om hur ÖNEP satt press på åklagare att åtala Kristina Sundquist, professor i allmänmedicin vid Lunds universitet. Sundquist var ansvarig för en uppmärksammad studie som visade invandrares kraftiga överrepresentation bland våldtäktsdömda. […]

Källa: FriaTider

Regeringens vaccinpass JO-anmäls: ”Påtvingat kroppsligt ingrepp”

INRIKES. Folkhälsomyndighetens besked om att vaccinpass införs den 1 december har fått 500 personer att JO-anmäla regeringen och myndigheten.

”Ett vaccinationspass blir grundlagsstridigt då det kan anses införas i syfte att förmå människor att tåla ett påtvingat kroppsligt ingrepp mot deras vilja”, skriver en person bland anmälningarna till Justitieombudsmannen, JO, enligt GP. […]

Regeringens vaccinpass JO-anmäls: ”Påtvingat kroppsligt ingrepp” – Fria Tider