Coronarestriktionerna KU-anmäls av SD

Sverigedemokraterna KU-anmäler Magdalena Andersson för regeringens coronarestriktioner, uppger partiledaren Jimmie Åkesson.

Under dagens partiledardebatt meddelade Jimmie Åkesson att SD hemställer Konstitutionsutskottet att granska om beslut om särskilda begränsningar som regeringen fattat under vintern 2021/22 överskridit regeringens befogenheter enligt pandemilagen.

Åkesson framhöll under debatten att restriktionerna måste vara proportionerliga.

SD begär att KU granskar om dessa regeringsbeslut om restriktioner legat inom regeringens normgivningskompetens enligt pandemilagen, eller om de borde ha underställts riksdagens prövning, enligt ett pressmeddelande.

[…]

Coronarestriktionerna KU-anmäls av SD – FriaTider