Censur eller frihet? Vad väljer du?

Om hur friheten stängs ner och censuren kryper närmare!

Faksimil: @lennartmatikainen/facebook
Annonser

Erik Berglund & Lennart Matikainen

Faksimil: @swebbtv/viemo

Intressant diskussion mellan Erik Berglund och Lennart Matikainen som talar om det som pågår i Sverige och en del annat.

Swebbtv har valt att använda Viemo när Youtube har stängt deras konto.