Riksdagen talman för valperioden 2018 – 2022

Talman Andreas Norlén
Foto: Anders Löwdin

Andreas Norlén har varit riksdagsledamot för Moderaterna sedan 2006. Han har bland annat varit ledamot i civilutskottet och konstitutionsutskottet. Under valperioden 2014-2018 var han ordförande för konstitutionsutskottet.

CV Andreas Norlén (pdf, 944 kB)

Resumé Andreas Norlén (pdf, 2 MB)

Onsdag 16 januari
Talmannen genomför ytterligare en talmansrunda, dvs han ska återigen träffa samtliga partiledare för diskussion ang. val av stadsminister för innevarande mandatperiod.