Myndigheter vill dela uppgifter mot bidragsfusk — Petterssons gör Sverige lagom!

BIDRAGSBROTTSLIGHET. Fem myndigheter lägger fram ett gemensamt förslag om att i högre utsträckning kunna dela uppgifter med varandra om misstänkta bidragsbrott. Det är Arbetsförmedlingen, Centrala studiestödsnämnden, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket som står bakom initiativet att myndigheterna ska kunna samarbeta i högre grad. Bland annat vill de att det oftare ska gå att skicka underrättelser elektroniskt.…

Myndigheter vill dela uppgifter mot bidragsfusk — Petterssons gör Sverige lagom!

Myndigheternas politisering efter – 68. Swebbtv Vetenskap nr 5 med professor K-O Arnstberg.

Svensk Webbtelevision

I Swebbtv Vetenskapsprogram nr 5 förklarar professor em. i etnologi Karl-Olov Arnstberg vad Woke-rörelsen innebär. Han ställer frågan om det är troligt att Woke-aktivisterna blir framtidens makthavare i likhet med 68-aktivisterna som tagit kontroll över politiken, medierna och våra myndigheter. Arnstberg förklarar att Woke handlar om protester från minoritetsgrupper såsom Black Lifes Matter, BLM, men kanske ännu mer om HBTQ.

Arnstberg berättar från tiden när han gick på universitet under 60-talet, att det fanns alla möjliga extremister och sektliknande grupper men att han trodde att det handlade om ungdomlig stollighet som skulle gå över. Han insåg inte att det var dessa extremister som skulle bli framtidens makthavare inom politiken, myndigheter och media. Det är den generation som har gett oss det genompolitiserade samhälle som har vuxit fram under 90-talet.

Arnstberg berättar från tiden när han gick på universitet under 60-talet, att det fanns alla möjliga extremister och sektliknande grupper men att han trodde att det handlade om ungdomlig stollighet som skulle gå över. Han insåg inte att det var dessa extremister som skulle bli framtidens makthavare inom politiken, myndigheter och media. Det är den generation som har gett oss det genompolitiserade samhälle som har vuxit fram under 90-talet.

68-rörelsen och Woke-rörelsen förenas i tanken på rättvisa. Men en avgörande skillnad är att 68-rörelsen etablerades när Sverige fortfarande var ett industrisamhälle. Den röda studentrörelsen hade därför arbetaren som ideal när de attackerade etablissemanget och staten. BLM och HBTQ däremot vänder sig till staten som beskyddare. De kräver att minoriteterna nu ska vara i fokus. I 68-rörelsen skulle män och kvinnor vara jämställda och könet inte skulle spela någon roll medan i Woke-rörelsen kämpar kvinnor med män om makten eftersom de anser att männen förtrycker kvinnorna.

68-rörelsen strävade efter att utplåna skillnader mellan människor. Raser och kön skulle inte spela någon roll i kampen för rättvisa medan Woke-rörelsen delar in de ”förtryckta” i olika grupper med en och samma motståndare som i princip är ”den vita mannen” och de som står honom nära.

Woke-rörelsen uttrycker svaghet hos olika minoriteter och ser staten som beskyddare medan 68-rörelsen var en stark rörelse som ville ta över staten.

Demokrati handlar om att tillgodose majoriteten men Woke kräver att minoriteter ska ha sina krav tillgodosedda. Därför är Woke-rörelsen odemokratisk enligt Arnstberg. Frågan kommer upp om minoritetstänkandet är ett uttryck för att kampen för jämställdhet inte har gett lika välstånd åt alla grupper och att det då blir rationellt att därför skylla på orättvisor.

Det har visat sig att den oerhört förmögna George Soros organisationer har fört in miljardbelopp i Black Life Matters. Arnstberg menar att de internationella finansintressena gått samman med minoritetsgrupperna med syfte att undergräva nationalstaten. De internationella finansintressena hotas av starka nationalstater. Swebbtv har i program om Sovjet tagit upp att de internationella finansintressena på samma sätt stöttade revolutionen i Ryssland

Vi går över till att diskutera hur medierna har skildrat Black Life Matters och tar som exempel poliskvinnan som knäböjde inför demonstranterna. SVT påstår att hon ville lugna demonstranterna medan vårt nästa klipp filmat uppifrån klart och tydligt visar att polisen uppviglar folkmassorna. Arnstberg menar att mycket av mediernas agerande kommer ifrån journalisterna och redaktionerna själva men att ägarfamiljer och andra parter influerar.

Nya Tider har publicerat ett diagram som visar statistik från FBI över mord i USA som visar att det är förhållandevis ovanligt att vita mördar svarta medan det är många svarta som mördar svarta och även vita, vilket inte alls framkommer i mediernas rapportering.

Vi frågar oss också om de som talar för minoriteterna verkligen är representativa. I själva verket är det kanske många svarta som tar avstånd ifrån BLM exempelvis.

Arnstberg pekar på att det finns en motkraft mot Woke i form av en växande populistisk rörelse. Finns det då en risk att de internationella finansintressena kan komma att ta över de populistiska rörelserna? Arnstberg menar att finansintressena satsar på den vinnande hästen. Kommer de populistiska rörelserna till makten finns nog risken att att dessa intressen försöker komma in där, på samma sätt som de idag har lierat sig med vänstern.

Källa: Svensk Webbtelevision

Coronaviruset: Svenska myndigheter tar som vanligt första pris i handlingsförlamning

Mars 1, 2020 4:49 am

Det borde vara brottsligt att från myndighetshåll uppvisa sådan brist på handlingskraft som vi nu ser i fråga om Coronaviruset – Covid19 – i Sverige. Det är på grund av senfärdighet som viruset kommit in i landet till första början, trots att experter varnat för dess spridning – precis som fallet varit med andra smittsamma sjukdomar man låtit spridas i Sverige via flyktingströmmar som man inte haft några som helst krav på ska undergå hälsokontroller, något jag skrivit om tidigare, som till exempel spridning av TBC samt HIV. Istället för att ta situationen på allvar försöker man släta över, förminska riskerna samtidigt som man överlåter smittstoppande åtgärder åt enskilda individer och agerar traditionellt “naivt” när det gäller karantän. Allt detta medan vi under veckan som gått fått extremt oroande rapporter om att flera miljoner flyktingar från Syrien, Iran och Irak via Turkiet nu trycker på EU:s yttre gräns, då Erdoğan öppnat för dem att ta sig in i Europa, en väg som han hittills hållit stängd. Strider utkämpas redan mellan grekisk polis och flyktingarna, mestadels män. Hur många av dessa individer som bär på Coronaviruset är naturligtvis okänt, men redan ryktas att många kan vara smittade, en utveckling som är utom all kontroll. Det vi idag vet är att Världshälsoorganisationen WHO utlyst globalt hälsonödläge på grund av COVID19. 85 000 fall är hittills rapporterade, de flesta i Kina. 2 900 har dött.

Det är inte helt okomplicerat att skriva om COVID19 då fakta är svår att kontrollera. Det finns många konspirationsteorier och rykten kring virusets ursprung. Enligt uppgift finns det i Wuhan i Kina laboratorium där man bedriver forskning med virusstammar som SARS, EBOLA samt HIV. Olika länders rapportering om smittspridning och antalet sjuka får tas med en nypa salt, då man inte heller kan förlita sig på hur mycket propaganda respektive hur mycket sanning man rapporterar och hur tillförlitlig statistik man klarar av att föra. Förhållningssätt till fakta och känslor kan variera väldigt… Tänk bara på Sverigebilden! Det vi i alla fall vet med säkerhet är att det årligen utbryter influensaepidemier som skördar människoliv i tusental. Dessa influensor får dock inte i närheten samma slags publicitet som COVID19. Vad detta beror på är i skrivande stund inte helt klart. Det kan givetvis bero på att COVID19 är extra smittsamt, extra aggressivt och extra dödligt (enligt uppgift är dödligheten 2-3% om vi ser till antalet offer hittills). Men det kan finnas andra faktorer inblandade. Jag vågar själv inte riktigt spekulera i detta.

Läs mer

Källa: Katerina Magasin