Nazismen gör genombrott i FN – Sverige hjälper till

Här är Magdalena Anderssons regering – hela listan – Jnytt.se

Text: Kristoffer Hell

28 december 2022 

Det har blivit en ritual att Ryssland varje höst, i FN:s generalförsamling, lägger fram en resolution om att “bekämpa glorifierandet av nazism”. Tanken på att just Moskva gör detta är passande. Tjugo miljoner ryssar dog i processen att besegra tyska armén och nazismen i Europa, 1939-1945, ett rekord i absoluta tal i mänskligt lidande i opposition till nazism inget annat folk i världen kommer i närheten av.

Fram till hösten 2021 följde röstningarna i FN det här mönstret:

  • Ett överväldigande bifall för resolutionen: Minst 100 länder har alltid röstat för att avskaffa nazismen. Israel har alltid gjort det.
  • Ett femtiotal länder som avstår från att rösta. Sverige är en del av den här gruppen, som tydligen är sval inför tanken på att bekämpa nazism.
  • Två länder som alltid röstat emot resolutionen: USA och Ukraina.

Den 4 november 2022 skedde något, de femtiotal med länder som tidigare lagt ned sina röster, gick nu öppet emot förslaget.

  • Fortfarande vill 105 länder att förhärligandet av nazism bör förpassas till historiens förbränningsugn. Men de enda två länder i Europa som i dag stöder den här tanken är Ryssland och Belarus (tidigare Vitryssland).
  • Femton länder avstod från att rösta. Bara två av dem ligger i Europa: Schweiz och Serbien. Schweiz har alltid lagt ned sin röst medan Serbien tidigare stödde förslaget (är den serbiska omorienteringen ett utslag av omsorg om serber som nyligen hamnat i gisslansituation i det av USA dompterade Kosovo?)
  • Femtiotvå länder sågade förslaget. Bland dem återfanns USA och Europa samt Australien, Kanada och Nya Zeeland.[1]

Läs mer

Källa: Nazismen gör genombrott i FN – Sverige hjälper till

Natos hemliga nazistarméer – Hur CIA och MI6 skapade Operation Gladio, ett terrornätverk från kalla kriget fyllt av nazister. Del ett av en ny serie.

Den som läst min bok Corona PLANdemin vet att det förekom en hel del hemliga e-postmeddelanden inom Folkhälsomyndigheten bla mellan Johan Gieseke och tjänstemän där. Här kan vi nämna att Johan Giesekes far var chef för det svenska Stay Behind, en superhemlig underrättelsetjänst. (s. 173)

Ända sedan kalla kriget har så kallade ”stay-behind”-arméer från NATO också upptäckts i Frankrike, Spanien, Portugal, Tyskland, Belgien, Nederländerna, Luxemburg, Danmark, Norge, Sverige, Finland, Schweiz, Österrike, Grekland och Turkiet. De samordnades internationellt av Pentagon och NATO och hade sitt senaste kända möte i den NATO-kopplade Allied Clandestine Committee (ACC) i Bryssel i oktober 1990.

Läs mer

Källa: Bakom kulisserna