Österrike stoppar sin tvångsvaccinering

Österrike ställer tills vidare in sin kontroversiella plan på att tvångsvaccinera hela sin vuxna befolkning mot covid-19, rapporterar Euronews.

Österrike meddelade redan i höstas som första EU-land att man tänkte tvinga sin befolkning att ta coronavaccin. För den som vägrade väntade höga böter.

I början av februari började lagen att gälla, men det var först den 15 mars som polisen skulle börja kontrollera att människor verkligen vaccinerat sig. […]

Källa: Fria Tider

Manifestationer och konvojer för frihet – Vi vill se svenska regeringen fördöma Österrike

https://stefanwhilde.se/2022/02/09/manifestationer-och-konvojer-for-frihet-vi-vill-se-svenska-regeringen-fordoma-osterrike/

Österrike har nu infört tvångsvaccinering. Medborgare i landet som inte vaccinerar sig mot Covid-19 beläggs med höga böter och förlorar sina mänskliga rättigheter. Detta trots att rätten till medicinsk valfrihet fastslagits av bland annat Nürnbergkonventionen, Helsingforsdeklarationen och Europarådet (paragraf 7.3.2).

Och Österrike är tyvärr inte ensamt om att överge demokratin som statsskick. Vi ser liknande tendenser i länder som Italien, Grekland, Australien och Kanada. Forna demokratier avskaffar de mänskliga rättigheterna och blir till fasciststater. Värst i Europa är Österrike i dagsläget – och här måste vi markera så kraftfullt som möjligt så att fler länder inte väljer att backa in i Europas mörka förflutna.

Att svenska regeringen inte går ut och öppet tar avstånd från och fördömer Österrike är en skandal. Svensk media fjäskar också med och kallar Österrikes medicinska övergrepp på sina medborgare för ”vaccinplikt”. […]