IMY: Mänskliga faktorn bakom flertalet personuppgiftsincidenter — NewsVoice

INTEGRITET. Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, publicerar nu en rapport över de anmälningar om personuppgiftsincidenter som myndigheten tagit emot under 2020. Fel orsakade av den mänskliga faktorn dominerar och har orsakat mer än hälften av de anmälda incidenterna. I dataskyddsförordningen, GDPR, finns en skyldighet för företag, myndigheter och andra organisationer att anmäla vissa personuppgiftsincidenter till IMY, tidigare Datainspektionen.…

IMY: Mänskliga faktorn bakom flertalet personuppgiftsincidenter — NewsVoice