Högförräderi

Peter B. Meyer
16 juli 2022
https://finalwakeupcall.info/en/2022/07/16/high-treason-2/

Politiken har fritt spelrum
Bush/Clinton familjens brottssyndikat
Världen genomgår en gigantisk förändring
Time Capsule hittades

Regeringen säger vad som är tillåtet

Lyckligtvis är det nu fler som vaknar upp och inser att man får tillräckligt med insikt om den pågående kriminaliteten och brotten från den egna regeringen.

Rättsligt immuna genomför regeringar falsk flagg-operationer mot sina medborgare. Det är nu uppenbart att de många inledda krigen aldrig tog slut, och att det militärindustriella komplexet stimuleras av krigande bankirer att finansiera kriminell verksamhet; som att manipulera marknaderna för aktier, obligationer och råvaror; och framför allt för att hålla den amerikanska dollarn vid liv och som är på gränsen till kollaps.

Alla dessa handlingar kontrolleras av Deep State-skuggregeringen – den hemliga staten – som infiltrerar genom organisationer som Council on Foreign Relations, Trilateral Commission, Bilderberg Group och institutioner/organisationer som BIS, IMF, FN, centralbanker, TBTF banker och många andra.

Deep State har fast kontroll, inte bara över den amerikanska kongressen och alla nationella parlament, utan också över Wall Street, finansmarknaderna, försvaret, sjukvården, den akademiska världen och de vanliga media. De kontrollerar de flesta företag och entreprenörer.

Driften av företag inom den medicinska sektorn, försäkringar, ambulanser, sjukhus, droger, privata kliniker, medicinsk utrustning och laboratorier, bland annat, upplever inflytandet från Deep State som en omedveten partner.

Politiken har fritt spelrum

Eftersom regeringen säger till dem vad som är tillåtet och vad som inte är tillåtet. De godkänner till exempel läkemedel och bestämmer hur högt priset kan vara. Genom lobbyister kan de förstöra företag, eller göra dem välmående. Alltså är hela branschen politiserad. Ett fritt företag som kan tillhandahålla produkter och tjänster av bättre kvalitet med en ny uppfinning är i underläge jämfört med sina konkurrenter. Politik kan medvetet dupera utvalda företag.

Och, som fallet är överallt, har regeringen kontrollen över ekonomin. Politiken har fritt spelrum; ekonomisk tillväxt krymper samtidigt som fördelarna för politiken relativt sett ökar. På en fri marknad är politiken självbegränsande och knappast inflytelserik.

Viktiga frågor:

  • Vem beordrade nedskjutningen av ett stort antal passagerarflygplan, som MH17/MH370?
  • Vilka roller spelar oljan, bankkartellen, CIA och Mossad?
  • Vilka är de verkliga bovarna bakom attackerna mot World Trade Center den 11 september?
  • Spelade saudierna verkligen en roll i attacken den 11 september?
  • Varför förstördes Office of Naval Intelligence i attacken mot Pentagon den 11 september?
  • Vem är hjärnan bakom WTC- och Pentagon-attacken, och vilka var motiven?
  • Vilken roll spelade FBI i utredningen den 11 september iz. kontoren i de tre förstörda WTC-tornen?
  • Varför samlades alla statliga myndigheter i en nyskapad byrå ”Homeland Security”, som ska vara mot terrorism?

[….]

Källa: Bakom kulisserna

The Battle Against the Global Mafia is Won — The Final Wakeup Call – English

Peter B. Meyer
https://finalwakeupcall.info/en/2022/06/18/the-battle-against-the-global-mafia-is-won/

When Everything Stops  

Great Events

Despite the usual complaints that nothing is changing, nothing is getting better, chaos is increasing, and so many other stories from those who have no eyes to see or ears to hear, this year 2022 will be generous, especially to those who have done their homework by participating in the New Earth.

Those who have sown wheat will reap wheat. But, those who have sown weeds, they will reap from their own seeds.

Change always comes from within, for which each person has his own key that initiates it. Waiting for someone else to do it for you will never come. And so the cry is always the same: “They talk and talk but nothing happens”. And in fact, for this type of person, nothing will change.

Continue Reading →

The Battle Against the Global Mafia is Won — The Final Wakeup Call – English

How to shift to a higher dimension

Antarktis och Agenda 2030: Otrolig ny tidslinjerym

Bakom kulisserna

Källa: Final Wakeup Call | Av Peter B. Meyer

Antarktis och Agenda 2030

Den sataniska hierarkin
Den verkliga förändringen ligger i förskjutningen av medvetande och tänkande
En ny 5D-värld väntar på oss
Otrolig ny tidslinje
Respekt kommer att förändra samhället
Smidig övergång till nytt QFS penningsystem

Antarktis innehåller en portal som kan transportera utvalda globala eliter till avlägsna världar i andra galaxer i universum, där de kommer att vårdas väl men för alltid förvisas från planeten Jorden.

De få utvalda globala eliterna är Klaus Schwab, grundare och verkställande ordförande för World Economic Forum, och Christine Lagarde, ordförande för ECB, som deltog i ett hemligt möte på Antarktis. Två andra deltagare var Brad Garlinghouse och David Schwartz, respektive VD och Chief Technical Officer för Ripple Labs, ett mjukvaruföretag som specialiserat sig på onlinebetalningssystem.

De kommer att besparas på grund av deras hjälp med att avveckla det…

Visa originalinlägg 1 596 fler ord