Franska regeringen avgår

Frankrikes regering avgår, meddelar det franska presidentämbetet i ett uttalande.
Den nya regeringen kommer inte att ledas av premiärminister Éduoard Philippe, enligt tidningen Le Monde.

Premiärminister Édouard Philippe kommer att leda en övergångsregering tills en ny regering är klar, uppger presidentämbetet.

Regeringen tillträdde efter president Emmanuel Macrons tillträde i maj 2017. På sistone har det dock spekulerats i om att Philippe kan vara på väg att lämna sin post som premiärminister.

–  Det är alltid dramatiskt när en hel regering avgår, men det här var kanske inte helt oväntat. Däremot oväntat att hela regeringen avgår. Édouard Philippe har varit på väg bort ett tag. Det är en dramatisk tid för Frankrike helt klart och med en pandemi som pågår, säger SVT:s utrikesreporter Katia Elliot.

Toppmöte väntar

Att regeringen nu avgår är någonting som får betydelse för Frankrike framöver. I EU ska man nu komma överens om ett räddningspaket med anledning av pandemin och nästa vecka väntar ett toppmöte.

–  Alla regeringschefer vill ha ett starkt mandat bakom sig när man går fram och det blir ett litet svagare mandat för Emmanuel Macron som är en storspelare. Frankrike tillsammans med Tyskland vill övertyga de snåla länderna, där Sverige är med och diskuterar om räddningspaketet som ska till och det ska framför allt handla om bidrag till länder., säger Katia Elliot och fortsätter:

–  Jag vet inte hur mycket det kommer att påverka men det är inte roligt om det pågår en politisk kris i det egna landet. Man kan inte komma till en sådan förhandling med samma styrka.

Ny premiärminister ska utses

En ny premiärminister kommer att nomineras inom några timmar, meddelar det franska presidentkansliet enligt tidningen Le Figaro. Édouard Philippe kommer således inte att leda den nya regeringen, utan en ny premiärminister ska utses, enligt Le Monde.

Källa: SvT

Hyresgästföreningen

Läkarnas krav till regeringen för att begränsa Corona: Hårdare regler och ökad testning

Mars 25, 2020 9:31 am
Nästan 2000 läkare, forskare samt annan medicinsk personal har hittills undertecknat det öppna brevet till den svenska regeringen, där de ställer krav på att Sverige ska följa Världshälsoorganisationens (WHO) rekommendationer i bekämpningen av pandemin med Coronaviruset. Man vill helt enkelt inte att Sverige ska vara ett undantag från arbetet att bromsa pandemin. Det korta brevet är kärnfullt och enkelt. “Erfarenheten från Kina och Sydkorea bekräftar att dessa åtgärder är viktiga och har effekt. Åtgärderna måste komma på plats så fort som möjligt, precis som nu sker i våra europeiska grannländer. Vårt land skall inte vara ett undantag från arbetet att bromsa pandemin. Att låta smittan härja fritt och på så sätt kunna skapa en flockimmunitet, på samma sätt som uppstår vid en influensaepidemi, har lågt vetenskapligt stöd. Vi kan fortfarande påverka virusets framfart. Vi vill att regeringen agerar nu”, skriver Ernest Arenas, Jonas Bergh, Olle Kämpe, Nils-Göran Larsson, Sten Linnarsson, samtliga professorer på Karolinska Institutet, samt Richard Torkar, som är Professor på Chalmers och Göteborgs Universitet.

Här är brevet i sin helhet, det är skrivet både på svenska och engelska.

“Vi som skriver under detta öppna brev anser att den svenska regeringen omedelbart måste vidta åtgärder för att följa Världshälsoorganisationens (WHO) rekommendationer. Åtgärderna skall syfta till att kraftigt begränsa kontakten mellan människor i samhället samt att kraftigt öka kapaciteten att testa personer för Covid-19 infektion. Ökad testning behövs av två skäl. Det är en förutsättning för att kunna fatta väl underbyggda politiska beslut på kort sikt och för att understödja sjukvården. Dessutom är testning mycket viktig för att man på sikt ska kunna skaffa sig ett underlag för att bedöma en lämplig tidpunkt när vi kan lyfta restriktioner och därmed minimera skadan på ekonomin. Kvaliteten av dataunderlag är avgörande, eftersom det avgör de statistiska modellernas värde.

Erfarenheten från Kina och Sydkorea bekräftar att dessa åtgärder är viktiga och har effekt. Åtgärderna måste komma på plats så fort som möjligt, precis som nu sker i våra europeiska grannländer. Vårt land skall inte vara ett undantag från arbetet att bromsa pandemin. Att låta smittan härja fritt och på så sätt kunna skapa en flockimmunitet, på samma sätt som uppstår vid en influensaepidemi, har lågt vetenskapligt stöd. Vi kan fortfarande påverka virusets framfart. Vi vill att regeringen agerar nu!”

Den engelska översättningen:

“The Swedish government must act now to step up the fight against Covid-19.

We have signed this open letter to request that the Swedish Government immediately takes measures to follow the recommendations of the World Health Organization (WHO) to their full extent, including interventions to reduce the mobility and contact in the population and to support and incorporate the latest technologies to increase our capacity to test for Covid-19 infections nationwide. Increased testing is necessary for two reasons. The first is to provide the knowledge base for informed political decisions and to support the health care. The second is to be able to know when we can lift the restrictions to minimize the economic effects. The quality of the collected data is essential as it determines the validity of the statistical analyses.

The experience from China and South Korea confirms that these measures are important and that they need to be incorporated as soon as possible, similar to what most of our neighbor countries in Europe are doing, instead of only hoping to create herd immunity. The scientific evidence for the ability of SARS-CoV-2 to rapidly create herd immunity similar to an influenza virus is weak. We still have some time to react and suppress the virus. Our nation should not be the exception in Europe. We request that our Government takes action now!”

Källa:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf33TUrewe9i2i-jfsgS6HORdB2aI8g6K1Kj2Gt1-H4r_AUTw/viewform?fbclid=IwAR2QlQPzzeK2zrnKAeGDCNnlm9h7fY-JwjXITk7P7-TFZbX5YQBQA2CIQ7Y

Lista på övriga undertecknade:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ybkMiQym7BkfrWXqxL0rqG_x9uMxPdsAcYC1261MThE/edit?usp=sharing

Källa: KaterinaMagasin

Riksrevisionen sågar regeringen – utvisar för få

Regeringens arbete med Sveriges återvändandeverksamhet, alltså utvisandet av personer som inte får vistas i landet, fungerar inte effektivt. Det slår Riksrevisionen fast i en granskning. Främst rör det sig om asylsökande som fått avslag.

– Det rör sig i huvudsak om asylsökande som har fått avslag på sin ansökan men också om personer som jobbar här svart, utan att överhuvudtaget ha ansökt om något uppehållstillstånd, säger Tommi Teljosuo, projektledare vid Riksrevisionen till Sveriges Radio.

I kölvattnet av migrantkrisen 2015 lovade dåvarande inrikesminister Anders Ygeman (S) att uppemot 80 000 av de 163 000 migranter som sökte asyl i Sverige det året skulle komma att utvisas, vilket aldrig skedde.

Larmen om att antalet illegala invandrare i Sverige växer kommer med jämna mellanrum och med det ett parallellt skuggsamhälle som växer sig allt starkare.

Kritik

Samtliga tre myndigheter som arbetar med att utvisa personer som befinner sig i Sverige olagligt – Migrationsverket, Polisen och Kriminalvården – får kritik av Riksrevisionen. En av punkterna rör omfattande svagheter i styrning och samordning myndigheterna emellan och man menar att det finns skäl för regeringen att fundera över myndighetsorganisationen och ansvarsfördelningen.

Riksrevisionens rekommendationer i korthet:

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att se över myndigheternas uppdrag och ansvarsfördelning, samt att överväga förändringar av myndighetsorganisationen på området.

– Stora delar av de identifierade problemen hänger ihop med att verksamheten är splittrad till tre olika myndigheter. Vi tror det blir svårt att väsentligt effektivisera verksamheten med nuvarande uppdrag och ansvarsfördelning mellan dem, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Riksrevisionen riktar vidare ett antal rekommendationer till Migrationsverket, Polisen och Kriminalvården. För samtliga rekommendationer, se rapporten.

Regeringen har nu fyra månader på sig att svara på Riksrevisionens anmärkningar.

Källa: Samhällsnytt


Regeringen vill inskränka yttrande- och informationsfriheten – ska bli olagligt med söktjänster för brott

På måndagen meddelade regeringen att man vill utreda behovet av att inskränka den grundlagsskyddade tryck- och yttrandefriheten genom att göra det olagligt med söktjänster för offentliga handlingar rörande personers brott.

Av pressmeddelandet framgår det att man beslutat att utvidga uppdraget för 2018 års tryck- och yttrandefrihetskommitté. Den nytillkomna uppgiften blir att väga intresset av yttrande- och informationsfrihet mot intresset av att skydda de kriminellas personliga integritet.

Frågan har tidigare utretts men när regeringen försökte få igenom en sådan lag avvisades förslaget av riksdagen som krävde ytterligare utredning. De föreslagna inskränkningarna i grundlagarna har också mött skarp kritik från mediehåll.

Kommittén ska redovisa resultatet av sitt nya uppdrag senast den 26 augusti 2020.

Källa: Samhällsnytt

Hur många tror att det är något folk kommer ihåg när det är dags för val igen? — Varjager’s Weblog

I dagens Expressen. ”Välfärdens resurser tryter och kommuner larmar om ekonomisk kris. En skrämmande nivå av sprängningar, skjutningar och rån – tillsammans med avslöjanden om identitetsfusk och samordningsnummer på vift – har gjort lag och ordning, migration och integration till akut viktiga frågor. Men regeringen släpar modlöst benen efter sig och förtroendet för Stefan Löfven […]

Hur många tror att det är något folk kommer ihåg när det är dags för val igen? — Varjager’s Weblog