EU-beslutet: Nya regler för ökad invandring

UTRIKES. Förslag för att underlätta invandring till Europa behövs före slutet av januari 2022 för att klara av ”utmaningen med en åldrande befolkning” och kompetensbrist, enligt ett nytt beslut från EU-parlamentet. Bland annat föreslås nu ett särskilt inreseprogram för arbetstagare med låg utbildning.

Parlamentets arbete med detta förslag till lagstiftningsbetänkande har letts av den svenska centerpartisten och invandrarprofilen Abir Al-Sahlani.

Ledamöterna efterfrågar ett ”ambitiöst inreseprogram” för arbetstagare från tredjeland (det vill säga i praktiken tredje världen) med låg eller medelhög utbildning samt ett ramverk för att kunna ”erkänna” deras kunskaper och kvalifikationer.

De vill att det ska bli lättare för egenföretagare att lagligt ta sig till EU. Därför föreslår ledamöterna ett EU-omfattande program för inresa och vistelse för personer som vill etablera företag och uppstartsföretag samt för konstnärer och kulturarbetare. Europaparlamentet vill att EU-kommissionen inför en femårig visering för flera inresor som gör det möjligt för denna kategori av tredjelandsmedborgare att resa in i EU i upp till 90 dagar per år.

På torsdagen antog Europaparlamentet betänkandet med 497 röster för, 160 röster emot och 38 nedlagda röster.

Texten stöder även inrättandet av en ”EU-talangreserv” baserad på den nuvarande Eures-portalen för att matcha arbetssökandes profiler med behoven hos EU-baserade arbetsgivare och minska bristen på arbetskraft i medlemsländerna.

Källa: FriaTider