Restriktionerna som tas bort den 9 februari

ALLMÄNNA SAMMANKOMSTER

• För allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tas deltagartak, krav på avstånd mellan sällskap och storlek på sällskap bort. Så även möjlighet att ställa krav på vaccinbevis.

RESTAURANGER OCH KROGAR

•För serveringsställen tas begränsningar av öppettider och krav på avstånd mellan sällskap och storlek på sällskap bort.

MÄSSOR

•För mässor tas deltagartak, krav på kvadratmeterbegränsning och möjlighet att ställa krav på vaccinbevis bort.

HANDELSPLATSER

•För handelsplatser och platser för kultur- och fritids tar kvadratmeterbegränsningen bort.

PRIVATA FESTER

•Deltagartak tas bort på privata sammankomster.

•Rådet att avstå större sociala sammankomster tar också bort för vaccinerade.

KOLLEKTIVTRAFIK

•Långväga kolltrafik har inte längre krav på sittande resenärer och rekommendationer om munskydd tas bort.

CUPER

•Avrådan från att arrangera eller delta i cuper, tävlingar och större aktiviteter utomhus tar bort.

TESTNING

• Rekommendationen om förhållningsregler vid symtomfria hushållskontakter och rekommendationen om att testa sig vid symtom på covid-19 tas bort, förutom inom äldre- och sjukvården.

COVIDBEVIS

• Möjligheten att ställa krav på vaccinationsbevis vid större allmänna sammankomster tas bort.

HEMARBETE

• Rådet om att arbeta hemma tas bort, även om återgången till arbetsplatserna bör ske successivt.

Källa: Folkhälsomyndigheten och regeringen

Regeringens nio nya restriktioner:

  • Alla bör undvika miljöer med trängsel.
  • Alla bör arbeta hemifrån i den mån som arbetet tillåter.
  • För mässor, handelsplatser och platser för kultur och fritidsverksamheter ställs krav på 10 kvadratmeter per person.
  • Avrådan från cuper och läger inomhus som inte innebär yrkesmässig utövning. Däremot kan ordinarie aktiviteter med träningar, övningar, matcher, föreställning och tävlingar fortgå.
  • Smittskyddsåtgärder rekommenderas för utbildningar för vuxna, så att trängsel och stora samlingar undviks. Närundervisning är huvudregeln, men för universitet och högskolor kan undervisning på distans användas som ett verktyg för att glesa ut i undervisningslokalerna.
  • Bara sittande gäster tillåts på serveringsställen och avstånd mellan olika sällskap krävs.
  • Vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tillåts bara sittande gäster om det är fler än 20 personer, oavsett vaccinationsbevis.
  • Utan vaccinationsbevis ställs även krav på avstånd mellan sällskapen, en maxstorlek på 8 personer inom sällskapen och ett maxantal på 500 gäster eller deltagare.
  • Vid tillställningar på fler än 500 gäster eller deltagare krävs vaccinationsbevis samt avstånd mellan sällskapen och en maxstorlek på 8 personer per sällskap.

Källa: Aftonbladet

Expertgruppen: Lätta inte på restriktionerna

1 juni genomförs lättnader i coronarestriktionerna, men det är för tidigt tycker Kungliga Vetenskapsakademiens expertgrupp som menar att pandemin är långt från över. 
– Jag har förståelse för att man måste genomföra lättnader men personligen skulle jag gärna se att man avvaktar ytterligare några veckor, säger Jan Holmgren, professor i medicinsk mikrobiologi vid Göteborgs universitet som ingår i gruppen.

Vaccinerna har visat sig ha mycket god effekt mot svår sjukdom och död, men trots detta är smittspridningen hög och därför behövs fortsatta restriktioner parallellt med vaccineringarna, det skriver Kungliga Vetenskapsakademiens expertgrupp i ett pressmeddelande.

Från 1 juni får arrangemang inomhus med anvisade sittplatser ha 50 deltagare, och utomhus är siffran 500 deltagare. Motionslopp och liknande tillåts ha 150 deltagare, nöjesparker får öppna, lägerverksamhet för barn och ungdomar tillåts och restauranger får ha öppet till 22.30. 

Läs mer

Källa: Expressen


Filmerna avslöjar: Minst tusen demonstrerade mot restriktioner

I media påstods de vara ”några hundra”. Men i själva verket ingick fler än tusen personer i den demonstration mot coronarestriktioner som nätverket Frihetsrörelsen genomförde under lördagen i Stockholm. Polisen beslutade att sammankomsten skulle upplösas, men lyckades inte sätta stopp för demonstrationståget.

Lördagen den 1 maj anordnade nätverket Frihetsrörelsen en demonstration i Stockholm mot de restriktioner som införts med stöd av den så kallade pandemilagen. Arrangörerna hade gått ut med information om att demonstrationståget skulle gå från samlingsplatsen på Norra Bantorget till Vasaparken och att man räknade med cirka 2 000 deltagare. 

Enligt de rådande restriktionerna är allmänna sammankomster som omfattar fler än åtta personer inte tillåtna. Polisen sade i ett uttalande dagen innan demonstrationen att den skulle upplösas om reglerna inte följdes.

Demonstrationståget avgick från Norra Bantorget klockan 14.00. Kanske för att förvilla polisen, eller för att visa att man kunde röra sig fritt i staden trots restriktionerna, valde demonstranterna inte den närmaste vägen till Vasaparken, som ligger nordväst om Norra Bantorget. Istället gick tåget till en början österut längs Olof Palmes gata.

De större massmedierna, bland annat SvD, Aftonbladet, Expressen och SVT, har alla publicerat likalydande uppgifter om att ”några hundra” eller ”hundratals” personer deltog i demonstrationen. Men Fria Tider kan avslöja att de uppgifterna är grovt felaktiga.

Fria Tiders reporter filmade demonstrationståget när det lämnade Norra Bantorget. Av filmen framgår att demonstrationen samlade långt fler än ”några hundra” deltagare. En realistisk bedömning är att minst tusen personer syns på filmen under de sex minuter som det tar för demonstrationståget att passera kameran. Alla deltagare syns dessutom inte på filmen då många gick på en del av gatan som inte är med i bild under större delen av filmen.

Läs mer

Källa: Fria Tider