Brottslighet, förnedringsrån och vad som måste göras | Nilssons perspektiv

Svenska ungdomar utsätts i en allt större grad av förnedringsrån där gärningsmannen är mer ute att visa sitt förakt än vad denne är ute efter tillgångarna. Jonas Nilsson går här igenom den senaste veckans uppmärksammade fall med efterföljande diskussioner.