Migrationsverket beviljade uppehållstillstånd till SÄPO-spärrad utlänning

Migrationsverket har beviljat uppehållstillstånd till en asylsökande som Säkerhetspolisen hade spärrat eftersom personen kunde utgöra ett hot mot Sverige. Nu straffas handläggarna med varning.

Det var när Migrationsverket genomförde en internkontroll i region väst förra året som man uppmärksammade att två tjänstemän hade beviljat uppehållstillstånd till en asylsökande trots att det fanns en handlingsspärr från Säkerhetspolisen, rapporterar Expressen.

En sådan handläggningsspärr kräver att Migrationsverket informerar Säpo innan det fattas ett beslut rörande uppehållstillstånd. En internutredare kallar det hela för anmärkningsvärt eftersom spärren är tydlig och båda handläggarna anses vara rutinerade.

Migrationsverket har nu valt att tilldela handläggarna en varning för tjänstefel.

Källa: Expressen