Särbehandling av medborgare smygs in i samhället – Svenska Kyrkan är först ut

Jenny Piper

Tidigare i veckan kunde vi läsa om hur Region Dalarna nu ska utreda om det går att kräva vaccination vid nyanställningar – ett förslag som regionrådet Ulf Berg (M) driver på och partiledaren för Moderaterna, Ulf Kristersson, har också gjort flera utspel (senast i går) där han kräver såväl barnvaccinering som att vaccinpass införs i landet eftersom de som gjort allt ”rätt” och vaccinerat sig nu måste få något tillbaka.

Några som gått steget längre och förverkligat aktiv diskriminering är Svenska kyrkan i Simrishamn som beslutat att körsångare i Simrishamns församling måste vara fullt vaccinerade för att få sjunga. Det är kyrkorådets arbetsutskott som beslutat att endast vaccinerade är välkomna till vuxenkören för att minska smittspridningen, vilket fått två körmedlemmar att anmäla Simrishamns församling till Diskrimineringsombudsmannen eftersom Svenska kyrkan ska välkomna alla, oavsett medicinskt läge, kön eller etnicitet. Men här skapar man utanförskap istället för gemenskap.

Enligt kyrkoherden är det…

Visa originalinlägg 188 fler ord

Före detta handläggare på Arbetsförmedlingen i Göteborg: “Antisemitism och särbehandling frodades” — Katerina Magasin

November 5, 2020 8:48 am

Jag blev kontaktad av en person som arbetat på Arbetsförmedlingen i Göteborg – eller “Arbetsförnedringen” som vederbörande skriver – i fem år. Den före detta handläggaren ville dela med sig av sina erfarenheter från en vänstervriden organisation, som långt ifrån behandlar människor lika enligt de värdegrundsprinciper man ständigt lyfter och hyllar. Antisemitism samt särbehandling av icke-svenskar är de intryck som präglar handläggarens minnen, samt en tystnadskultur där vänstervriden värdegrundsretorik och kravlöshet gentemot utländska arbetssökande var gällande. Krav på att människor ska kunna prata svenska anses som rasistiskt och den förhärskande åsikten är att “alla svenskar är rasister”. Det kommer knappast som en överraskning men förtjänar att lyftas. Erfarenheterna är ännu en inblick i en organisation som är  full av politiska aktivister som skapar ett kravlöst samhälle där integrationen inte bara försvåras utan i princip görs omöjlig.

Jag arbetade som handläggare på Arbetsförmedlingen i Göteborg under fem års tid,  2014-2018. Eftersom detta var mitt första myndighetsjobb inleddes det med en kurs i statstjänstemannarollen där handläggare åkte från hela Sverige till Stockholm under de två första månaderna på utbildningskontoret för att delta. De deltagare jag träffade under dessa kurser var fullärda inom vänstervriden värdegrundsretorik och hade en väldigt onyanserad syn på vilka krav man skulle ställa på utländska arbetssökande. För att göra en lång historia kort skulle man inte ställa några krav alls. I ett case gällande en fiktiv man från Syrien som inte fick jobb i en butik för denne inte uppfyllde den fiktiva arbetsgivarens krav på att kunna uttrycka sig på svenska i tal och skrift. De nya handläggarna, framförallt från Malmö, blev kränkta av caset och var rörande överens om att detta var diskriminerande för att inte tala om rasistiskt att mannen skulle förväntas kunna prata svenska. Vi var några stycken som försökte att problematisera kring språkkravet att det är viktigt för integrationen att alla ska kunna svenska framförallt i till exempel sjukvården, men svaret vi gick var att ”alla svenskar är rasister”. Vi kom helt enkelt inte vidare i detta. [….]

Före detta handläggare på Arbetsförmedlingen i Göteborg: “Antisemitism och särbehandling frodades” — Katerina Magasin