”Rasistiska” medier förbjuds före valet

Brotten ”organiserad rasism” och ”stöd åt organiserad rasism” införs i samband med valrörelsen den 1 juli 2022 och innebär att det blir förbjudet för ”rasister” att driva medier, enligt en presskonferens idag. I betänkandet hänvisar utredarna till en rapport som pekar ut Fria Tider som en ”uppenbart rasistisk” mediekanal, rapporterar Samnytt.
– De kan driva tidningar och samla in pengar, sade Morgan Johansson (S) om bristerna i dagens lag.

Lagförslaget innebär att invandringskritiker som makthavarna på detta sätt stämplar som ”rasister” ska kunna dömas till fyra års fängelse om de exempelvis driver tidningar.

– De här grupperna har fått det lättare att organisera sig. De har fått det lättare att finna varandra. De har fått det lättare att sprida sitt hat och sina hot i och med framväxten av sociala medier, sade Morgan Johansson på pressträffen, vilket Samnytt var först med att rapportera om, och fortsatte:

– Vi har ingen möjlighet att förbjuda och upplösa de här organisationerna. De kan driva tidningar och samla in pengar. De kan ha möten och demonstrationer.

I betänkandet från den parlamentariska kommittén bakom förslaget hänvisar utredarna till en rapport av Statens medieråd som pekar ut Fria Tider och dåvarande Avpixlat, idag Samnytt, som ”uppenbart rasistiska, främlingsfientliga och islamofobiska”

Enligt kommittén finns det anledning att tro att ett förbud mot sådana organisationer skulle ”motverka att rasistiska organisationer får ytterligare fäste i samhället och därmed förhindra en farlig utveckling”.

”Övervägande skäl talar därför för att det nu är nödvändigt att begränsa föreningsfriheten och införa ett förbud mot rasistiska organisationer”, skriver regeringen på sin hemsida.

Med en rasistisk organisation avses enligt förslaget en sammanslutning av personer som genom brottslighet förföljer en folkgrupp på grund av etniskt ursprung, hudfärg eller ras. Enbart de åsikter som kommer till uttryck i alternativa medier kan därmed vara tillräckliga för ett förbud – om åsikterna utgör åsiktsbrott.

”Sammanslutningens verksamhet i sig måste innebära förföljelse och det måste röra sig om en förföljelse genom kriminalitet, t.ex. organiserad skadegörelse, misshandel eller”, skriver kommittén, ”hets mot folkgrupp”.

Kommittén föreslår därför att det ska införas ett förbud mot ”rasistiska organisa­tioner” genom ny straffrättslig lagstiftning. Enligt förslaget ska det införas två nya brott, ”organiserad rasism” och ”stöd åt organiserad rasism”.

Vidare föreslås en särskild straffskala för ”grova fall av organiserad rasism”. Straffet för organi­serad rasism och stöd åt organiserad rasism föreslås vara fängelse i högst två år. Om brottet är grovt ska straffet enligt förslaget vara fängelse lägst sex månader och högst fyra år.

Företrädare för regeringen har vid upprepade tillfällen stämplat Sverigedemokraterna som ett rasistiskt parti.

Lagstiftningen föreslås träda i kraft den 1 juli 2022, skriver regeringen på sin hemsida.

Källa: Fria Tider

Ylva Johansson kandidat till EU-kommissionen

Ylva Johansson

Nuvarande arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) är Sveriges kandidat till ny EU-kommissionär. Det meddelade statsminister Stefan Löfven (S) i dag vid en presskonferens. Hittills har Sverige bara haft kvinnliga EU-kommissionärer. Före valet till EU-parlamentet i våras föreslog Socialdemokraterna att alla medlemsstater ska presentera både en manlig och en kvinnlig kandidat.

Det är också något som EU-kommissionens nya ordförande, Ursula von der Leyen, uppmanat länderna att göra.

Källa: SvD

Kommentarer:
Artikel i Expressen angående Ylva Johanssons nominering som ny kommissionär.
Kristersson om valet av Ylva Johansson: Risk att Sverige får marginell roll i EU. (Källa: SvT)