”Sossepriserna” äter upp höjda garantipensionen

Socialdemokraterna har gjort ett stort nummer av hur man i regeringsställning höjt garantipensionen för de sämst ställda pensionärerna. Men nu visar det sig att partiet tar tillbaka hela höjningen och mer därtill i form av höjda skatter på el, drivmedel, mat och annat som fördyrats kraftigt på grund av S-regeringens politik.

Den här veckan kommer de första pensionsutbetalningarna som innefattar den extra tusenlapp för landets fattigpensionärer som S-regeringen drev igenom i riksdagen. Men glädjen står knappast högt i tak i de ekonomiskt utsatta svenska pensionärshushållen – den lilla dusören kompenserar inte ens för den skenande inflation som regeringen drivit fram…..

Källa: Samnytt