Så mycket kostar svartjobben

Varje år snuvas staten på tiotals miljarder på grund av svarta löner samt fusk med avgifter och skatter.

Enligt Skatteverkets uppskattning går statskassan miste om 65-70 miljarder kronor varje år till följd av svartarbete. Beräkningen har några år på nacken, men enligt Skatteverket har omfattningen inte minskat utan ligger relativt konstant.

Myndigheten har nu regeringens uppdrag att intensifiera sitt arbete för att minska fusket. Bland annat genom att granska personalintensiva branscher där svartjobb är vanligt förekommande. Skatteverket pekar särskilt ut städ- och byggbranschen.

Bluffakturor och kvittolöst

Ett vanligt tillvägagångssätt från oseriösa företagare är att dölja svartarbete med hjälp av bluffakturor som ofta säljs vidare i flera led. Många redovisar inte heller alla sina intäkter i bokföringen och kan på så sätt frigöra pengar till svarta löner.

Ofta börjar Skatteverket sina granskningar efter tips från allmänheten. Enligt myndigheten stöter man ofta på kopplingar till annan organiserad brottslighet som narkotikahandel och trafficking.

Källa: SvT