Stoppa förljugenheten! SVT profilen Chris Forsne kräver att SVT läggs ner.

Svensk Webbtelevision

Mikael Willgert talar med SVT-profilen Chris Forsne för att höra vad hon tänker om medierna och situationen i Sverige. Hon har en lång erfarenhet som journalist och utrikeskorrespondent på Göteborgsposten, SVT m.m.

Hon anser nu att läget i Sverige är allvarligt och är tveksam till om vi klarar den omställning som nu sker i Sverige. En omställning som politiker hittat på och som innebär att Sverige ska bli ett mångkulturellt land.

Chris anser att medierna och framförallt ”Public Service” bär ett stort ansvar för att vi har denna situation. Personalen är okunnig, outbildad och likriktad i sitt tänkande vilket gör att man inte klarar att hantera förändringarna. De som inte har ställt upp på vänsterinriktningen inom medierna har lämnat verksamheterna eller jobbar kvar där och mår väldigt dåligt.

Journalisterna ser sig själva som goda och det är orsaken till att de inte kan ta i de problem som migrationen har fört med sig. De är rädda för att peka ut någon. Det är också förklaringen att de undviker all intellektuell diskussion kring detta.

Bilbränder i Fruängen 13 augusti 2020

Svensk Webbtelevision/youtube

Natten till torsdagen den 13 augusti sattes flera bilar i brand i ett bostadsområde i Fruängen. Det var andra gången på två dygn som Fruängen drabbades av bilbränder. Polisen söker vittnen till bilbränderna. Ingen är i dagsläget misstänkt för gärningarna.

Swebbtv har varit på plats i Fruängen och intervjuat boende i området.

Om virus roll för arternas utveckling. Swebbtv Vetenskap med docent Ralf Sundberg.

Faksimil: Svensk Webbtelevision/Youtube


I detta vetenskapsprogram informerar docent Ralf Sundberg om vetenskapliga landvinningar gällande att virus har varit inblandade i avgörande förändringar i vårt DNA. Ralf är kirurg och har forskat i Sverige och USA.
Vi börjar med en kort summering av läget kring Coronapandemin. Ralf förklarar att nya studier visar att dödligheten är i samma nivå som de återkommande säsongsinfluensorna, dvs ca 0,1%. Detta baseras bl.a. på en studie med John Ioannidis och andra som visar att totala antalet smittade i Santa Clara County i USA är 50-85 gånger fler än antalet bekräftade fall, vilket kraftigt påverkar dödlighetssiffran.

Ralf sätter frågetecken för WHO och om vi kan lita på WHO som har nära kopplingar till läkemedelsindustrin och bolag som säljer tester och vaccin. Eventuellt är vår folkhälsomyndighets avvaktande hållning till WHO ett resultat av den vilseledande information som kom i samband med svininfluensan, vilket kostade Sverige stora belopp.

Ralf har i tidigare program i Swebbtv informerat om att stora doser C-vitamin och D-vitamin är viktigt för immunförsvaret. Han har även informerat om riskerna med användande av kolesterolsänkande mediciner, statiner, eftersom kolesterol har en avgörande betydelse för immunförsvaret och för lungornas funktion.

Lars Bern kräver snabbutredning – Att gamla dör i Corona kan bero på medicinering!

 

I detta samtal berättar Lars Bern om en forskningsrapport som visar att personer som smittats av coronavirus får låga kolesterolvärden.

Låga kolesterolvärden leder till sänkt immunförsvar. Han menar att detta skulle kunna förklara varför många gamla drabbas så hårt av Corona, nämligen därför att de äter statiner som sänker kolesterolvärdet.

Lars Bern anser att frågan om sambandet mellan vissa mediciner och snabb död i Corona bör snabbutredas. I en kommande telefonintervju får vi höra läkaren, docenten och forskaren Ralf Sundberg ge sitt stöd till Lars Berns krav på utredning.

Lars Bern förklarar att även lungorna behöver kolesterol vilket gör att personer som äter kolesterolsänkande preparat skulle kunna drabbas extra hårt med andningsproblem vid ett virusangrepp.
Dessutom sänker statiner nivån av Q10-enzym i kroppen vilket ökar risken för allvarliga influensainfektioner.
En annan typ av medicin som bör studeras i samband med coronasmitta är blodtrycksmedicin där andningsproblem med som biverkan.
Lars Bern menar att dessa samband skyndsamt behöver utredas. Allt annat vore skandal.

Matikainen i möte med Andreas Strand

Faksimil: Matikainen/youtube

I dagens Möte med träffar jag Andreas Strand, som startat uppropet ”Söndagar 14 noll noll”. Det är ett försök att få människor att gå ut på gator och torg varje söndag angivet klockslag med budskapet ”Samhällskontraktet är brutet”.

Andreas berättar om sin bakgrund och uppväxt. Han fick ett familjehem när han var 10 dagar gammal, då hans föräldrar var oförmögna att ta hand om honom. Han hamnade i Roslagen och delar hur vilsen han blev av att hamna i en familj som inte var hans biologiska. Speciellt i synen på samhällsutvecklingen har splittringen följt honom fram till idag.

Vi talar om de områden som spårat ur, bland annat feminismen. Hur manligt och kvinnligt blivit separerat och förvridet och hur det tagit mannen långt bort från kvinnan. Manligt och kvinnligt i dessa friska form, hur är det?

Vi samtalar om hur humor har försvunnit och det blivit trångt i debatter där etiketter klistras på varandra. Polariseringar har ökat på alla områden. Vi pratat om det splittrade samhället och om det var bättre förr. Förbjudna ord som bevakas med olika ismer om de dyker upp. Vad innebär yttrandefrihet i dess sanna form?

Vi pratar om hur begreppet ”människors lika värde” missförstås och förvrids av krafter som inte förstår hur vridet det blir. Hur kan begreppet användas rätt?

Söndag 14 noll noll är menat att samla människor ur alla läger, där uppropet är en plattform där olika områden får plats med högt till tak. Andreas berättar om dess ursprung och vision och rent praktisk hur alla kan samlas och ta ansvar för vår gemensamma framtid när samhälle och politiker sviker. Uppropet ska finnas för alla delar av landet och är ett frö som ska få växa med tålamod och samlad kraft.

Källa: Swebbtv/youtube