Fjärde statsmakten nr 40 med Peter Abelin – Är informationen om coronaviruset överdriven?

Faksimil: Swebbtv/youtube

I det här programmet deltar Peter Abelin som är analytiker, fondförvaltare och läkare för att diskutera Corona. Vi testar två hypoteser- att informationen om corona är överdriven eller att den tvärtom undanhåller viktiga fakta. Det finns stora vinster för vissa spelare i att blåsa upp problemen. Ett litet antal mobilklipp cirkulerar som har fått stor påverkan på reaktionerna utan att man vet hur representativa dessa klipp är.

Informationen om Coronasmittan skulle kunna vara överdriven därför att det alltså finns stora vinningar i försäljning av vaccin, provtagning, media mm på samma sätt som när det gällde svininfluensan. Dessutom ger en lyckad hantering av något som framställs som farligt cred till alla inblandade regeringar och myndigheter. Det finns också stora pengar att tjäna på värdepapper för den som har inside information om det verkliga läget. I denna hypotes tar vi också upp det faktum att det till stor del är samma klipp som cirkulerar med människor som släpas iväg och dörr som svetsas igen och att det kanske inte alls avspeglar den verkliga situationen. Dessutom gör smittspridningen och karantäner att det är svårt att åka till Kina och själv kontroller tillståndet. Vi konstaterar att om informationen vore överdriven borde de kinesiska myndigheterna dementera men samtidigt vet vi ju inte vilka intressen de styrande i Kina kan ha av att informationen överdrivs.

Vi testar också hypotesen att det tvärtom skulle vara så att det är en mycket allvarlig smitta som kanske har läckt från något laboratorium vilket faktiskt tidigare har hänt med annan smitta. Märkliga omständigheter kring detta är att smittan påstås komma från en djurmarknad och att sju personer med smittan från djurmarknaden i jättestaden Wuhan skulle ha hamnat på samma infektionsklinik trots att det måste finnas mängder med sjuka med liknande symptom men som har helt vanliga lungsjukdomar. Dessutom påstås läkaren som berättade om detta ha avlidit trots att personer i hans ålder ska ha minimal dödsrisk. Det förefaller inte heller som att myndigheternas reaktioner står i proportion till riskerna.

Källa: Swebbtv

Lördagsintervju 76 med företagaren Dag Kirsebom: Estland kan gå om Sverige!

I detta avsnitt får vi möta ekonomen och företagaren Dag Kirsebom som berättar om hur situationen är i Estland i jämförelse med Sverige. Dag är Svensk men lever sedan många år i Estland. Han är företagare inom IT och reklam samt arbetar med analys av marknader. Han har intresserat sig för hur Sverige och Estland utvecklas som länder.

Trots att Estland ligger så nära Sverige och att det till och med ingick i det svenska riket under stormaktstiden vet många svenskar mycket lite om landet. I svensk mainstream-media görs ytterst få reportage om hur det är att leva i Estland eller vad som försiggår inom den politiska sfären. Dag berättar om ett land som till stora delar påminner om ett svunnet Sverige.

Medan det i Sverige arbetas för att å ena sidan sudda ut gränser mellan manligt och kvinnligt, å andra sidan skapa splittring mellan könen, så har Estland kvar mycket av sina traditionella könsnormer. Dag tar som exempel upp traditionen från sovjettiden med att manliga anställda köper blommor till kvinnliga anställda på arbetsplatsen. Ur svensk synvinkel är en sådan tradition förlegad. Det menar i alla fall Karolina Ullman, ordförande i Svensk-Estniska handelskammaren. Dag förklarar att trots en viss konservatism är många kvinnor förvärvsarbetande och med barn på dagis.

Läs mer här.

Erik och Matti 33 om att skydda sina unga och gamla

Faksimil: Swebbtv/youtube

I dagens Erik & Matti inleder vi med att diskutera den kriminalitet som riktar sig mot etniska svenskar och som följs upp med förnedring för att de inte har ett gruppbaserat våldskapital att luta sig mot, därtill sällan en egen förmåga till självförsvar. Detta fenomen presenteras som lika överraskande som nytt, men i själva verket har detta pågått i tilltagande omfattning sedan slutet av 90-talet och har tidigare inte diskuterats pga av politisk korrekthet samt viljan att fortsätta bedriva en politik som ökar invandringen, oavsett vilka konsekvenser den för med sig.

Socialdemokraterna låter alltmer högljutt göra klart att de inte är nöjda med sina partiledare eftersom denne inte lyckas vända den väljartappande trenden. Löfven har istället lyckats med att bli symbolen för allt som är impopulärt i svensk politik. Han är etablissemang, sosseadel, politiskt korrekt, massinvandringsivrare, Greta-fanatiker, EU-vurmare och därtill medelmåtta. Han parti går med på precis vad som helst men inte på att tappa makten till någon annan, därför kan man räkna med att mästerförhandlarens dagar är räknade innan nästa val. Såtillvida man inte bedömer det loppet som kört redan och därför positionerar honom som syndabock.

I övrigt beklagar vi och lider med det ökande antal uteliggare, inte minst kvinnor, som inte bereds någon plats eller får någon hjälp i Stockholm. Vi förfäras över investeringsbedrägerierna, att Assange ser ut att vara helt knäckt, att arabiska är största språk i Rinkeby, att läkemedelsindustrin bara har sitt eget vinstintresse i fokus.

Lördagsintervju 75 – Ekonom Staffan Wennberg om Parisavtalet ”Världens dyraste avtal”

Riksrevisionen kom med sin rapport den 13 februari i år där de riktar skarp kritik mot regeringens klimatpolitik. Politiken är inte effektiv och stödet till elbilar är nästan bortkastat i jämförelse med om åtgärder i stället sker i utlandet, vilket är 100 gånger så effektivt.

I denna lördagsintervju får vi möta ekonom Staffan Wennberg som har granskat Parisavtalet. Parisavtalet har kallats världens dyraste avtal men kommer endast sänka den globala temperaturen med en tjugondels grad enligt forskaren dr Björn Lomborg.

Staffan Wennberg berättar i programmet att regeringens planer med elbilar inte alls svarar mot planer på ny elproduktion och ett elnät som kan transportera elen till bilägarna. 
Läs mer

Erik o Matti nr 26 Om rätten till ett land mm

Svensk Webbtelevision

I dagens avsnitt av Erik & Matti inleder vi med att diskutera vad Sverigedemokraternas framgångar innebär för andra partier, närmare bestämt vilken press det sätter på Ulf Kristerssons moderater och hur deras förändrade agerande förändrar Socialdemokraternas agerande gentemot Moderaterna.
Vi når vår gamla slutsats om att det sorgliga i kråksången ligger i att politikerna är så rädda för väljarna att de behandlar dem illa genom att ignorera deras önskemål och istället försöka tvinga in dem i det trianguleringsspel de bedriver.
Naturligtvis går detta främst ut över de välintegrerade och uppskattade invandrare som får klä skott för vad de missanpassade ställer till med. Hur långt vi kommit demonstreras av det otroliga faktum att vi inte ens kan komma överens om att IS-krigare inte borde ha en plats i Sverige. Vi hoppas att Sverigedemokraterna kan hålla i sin ökning och bygga ut den till nästa val.

Vi går vidare och diskuterar Jonas Gardells brev till Jimmie Åkesson i vilket han gör sig lustig över Åkessons drömmar om ett Sverige som var mer som det var för tjugo-trettio år sedan. Åkesson svarar med att de kanske borde ses och diskutera vad de menar istället för att tjafsa via boulevardpressen. Gardell svarar med ett nytt offentligt brev i vilket han avfärdar ett möte, men anser att om ett sådant ska äga rum så vore helikopterplattan i Gamla Stan en lämplig plats, eftersom den var en mötesplats för skinnskallar förr i världen.
Alltsammans är givetvis ett enda nervöst pr-jippo som ska tjäna som trampolin för Gardell att frottera sig i pk-kretsar och känna sig relevant. Symptomatiskt barnsligt och oseriöst – inte bara för Gardell utan för den svenska debatten som helhet. De vuxna beter sig som barn och ju äldre de blir desto mer liknar de sina barnbarn.

I Malmö bryter sig kommunister loss från det lilla Kommunistiska Partiet och bildar en ny grupp som ska adressera arbetarklassens intressen. De menar att den gamla vänstern har blivit alldeles för insnöad på borgerliga, perifera, småfrågor och istället för att bry sig om arbetarklassens fokuserar på sitt eget självförverkligande.
Naturligtvis kommer inte detta få någon större påverkan på politiken i Malmö eller Sverige, mer än som en del av en större helhet, men det är i sanning ett tecken i tiden på att det inte finns något etablerat parti som vare sig går i takt med tiden eller som förstår sina väljare.

Vi dyker ned i de senaste våldsdåden och förundras i vanlig ordning över att vissa fortfarande är förvånade och att politikerna först demonterat polisen för att sedan nu varna för de konsekvenser som en okontrollerad invandring fört med sig och att man nu måste satsa mer på polisen, samtidigt som de bästa och mest erfarna cheferna fått sparken och man ändrat intagningskraven på polisutbildningen för att nu tala om att man ska massrekrytera. Mycket genomskinligt och rent ut sagt pinsamt uppenbart.

Erik filosoferar även om att vi svenskar har rätt till Sverige, nämligen att detta är något så självklart och naturligt, precis som att japaner har rätt till japan. Alla folk som inte har ett land vill ha ett och de som har ett försvarar det med näbbar och klor – utom svenskarna. Detta är givetvis ett uttryck för att vi haft det väldigt bra väldigt länge och att våra politiker numera springer de globala finansintressenas ärenden samtidigt som de slår blå dunster i ögonen på oss svenskar medan de ger bort vårt välstånd till främlingar.

Detta och mycket mer i dagens avsnitt. Titta och njut!