Talman i Sveriges riksdag Andreas Norlén…… SVERIGE GRANSKAS DELGIVER …… 2023 03 12

DELGIVNING

Till Talmannen Andreas Norlén, Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter och därmed alla politiska partierna i Sveriges riksdag, Socialdepartementet, Folkhälsomyndigheten, SVT, Åklagarmyndigheten och alla delgivna denna delgivning/skrivelse

”Och covid-”vaccinerna” är naturligtvis ett globalt avfolkningsvapen utformat för att utrota mänskligheten och kollapsa globala ekonomier. Detta är ett faktum .”

https://citizens.news/705368.html

Hjälp till att sprida vidare i alla dina nätverk vad SVERIGE GRANSKAS delger de delgivna

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/03/12/andreas-norlen-talman-i-sveriges-riksdag-andreas-norlen-sverige-granskas-delgiver-2023-03-12/

Denna skrivelse/delgivning ska i laga ordning registreras av riksdagsförvaltningens registrator registrator. riksdagsforvaltningen@ riksdagen.se som delges denna skrivelse, och registrator Socialdepartementet socialdepartementet. registrator@regeringskansliet. se , och övriga inom stat, kommuner och regioner som delges denna skrivelse/delgivning , begär dagboksblad/diarieutskrift med dnr som bevis på att skrivelsen är i laga ordning registrerad till voulf56@gmail.com

Begär därtill fullständiga kontaktuppgifter på handläggare av vad som är i laga ordning registrerat utifrån denna kommunicering/delgivning, dels hos riksdagsförvaltningen och dels hos Socialdepartementet med flera

Sekretessprövning; ingen sekretess då skrivelsen är av synnerligen mycket stort allmänt intresse i Sverige och därtill internationellt


DELGIVNING 2023-03-01

Socialminister Jacob Forssmed, Socialdepartementet

Bästa minister och därmed Sveriges Regering

DELGIVNING

SVERIGE GRANSKAS och undertecknade delger er fakta och bevis från av spetsspecialist sakkunnig uttalat och delgivet viralt.

Spetsspecialist sakkunnig Karen Kingston, USA, har delgett följande, nyligen i Florida, USA,

COVID-19 mRNA-injektioner är biovapen.

Per definition är COVID-19 mRNA-injektioner inte vacciner, utan uppfyller endast kriterierna för biologiska vapen per 18 USC 175.

DE SÅ KALLADE ”VACCINERNA” / BIOVAPEN SOM GENERELLT & SYSTEMATISKT SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN

Bevisbördan att bevisa det motsatta ägs av er tillskrivna och delgivna denna delgivning, det är av synnerligen mycket stort allmänt intresse nationellt och internationellt att Sveriges regering och ministern tager ert ansvar gentemot mänskligheten och nationen Sveriges Folk & Barn, särskilt utifrån att vad som delgivits i Florida, USA, nyligen

LÄS HELA DELGIVNNGEN TILL SOCIALMINISTERN & DÄRMED SVERIGES REGERING OFFENTLIGT PUBLICERAD HÄR

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/03/02/socialminister-jacob-forssmed-socialdepartementet-2023-03-01-sverige-granskas/

Se också bifogade PDF filen SOCIALDEPARTEMENTET……2023 03 08 där skrivelser/ DELGIVNINGAR är i laga ordning registrerat av registraturen vid Socialdepartementet

→ Läs mer

Källa: Talman i Sveriges riksdag Andreas Norlén…… SVERIGE GRANSKAS DELGIVER …… 2023 03 12

Riksåklagaren Petra Lundh ska entledigas från dennes uppdrag som ytterst ansvarig för Åklagarmyndigheten i Sverige utifrån fakta & bevis

2022-07-23
Ulf Bittner i e-post

Riksåklagaren Petra Lundh ska rannsakas inför domstol utifrån att denne uppenbart beskyddar kriminell verksamhet dvs. PCR TEST BEDRÄGERIET med mera. Du förstår mer efter att läst hela dagens massutskick, sprid massutskicket vidare i alla dina nätverk, för NU FÅR DET VARA NOG!

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

NU STOPPAR VI DET SUPER KORRUPTA SVERIGE ALL MAKT UTGÅR FRÅN FOLKET

Sverige regering, Sveriges riksdag , ledningstrojkan inom Åklagarmyndigheten i Sverige, med flera medlöpare i PCR TEST BEDRÄGERIET / ”VACCIN” BEDRÄGERIET kommer alla tvingas avgå

och därtill rannsakas inför opartisk, saklig och fullständigt rättssäker domstol för delaktighet i BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN / PLANERAT ÖVERLAGT MORD med mera om DU hjälper till att säkerställa

  • att SVT/SR / TV 4 / RIKSMEDIA / TT TELEGRAMBYRÅ och fria alternativa internet media gör sitt jobb utifrån vad alla idag får del av i massutskicket

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post till voulf56@gmail.com

SEKRETSS PRÖVNING; INGEN SEKRETESS DÅ DENNA INFORMATION OCH UPPLYSNING VÄRNAR OM MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN

Begär därtill fullständiga kontaktuppgifter på handläggaren av den information och upplysning som DELGIVITS er i detta massutskick.

”ENVAR HAR RÄTT TILL ÅSIKTSFRIHET OCH YTTRANDEFRIHET. DENNA RÄTT INNEFATTAR FRIHET FÖR ENVAR ATT UTAN INGRIPANDEN HYSA ÅSIKTER OCH FRIHET ATT SÖKA, MOTTAGA OCH SPRIDA UPPLYSNINGAR OCH TANKAR GENOM VARJE SLAGS UTTRYCKSMEDEL OCH UTAN HÄNSYN TILL GRÄNSER.”

FN:S DEKLARATION OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA, ARTIKEL 19

2022-07-23

För att säkerställa att YTTRANDEFRIEHETEN inte förhindras har bl.a. Åklagarmyndigheten i Sverige fått från epost adress som inte används tidigare, alltså massutskicket separat, du ser det via denna länken

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2022/07/23/riksaklagare-petra-lundh-varfor-beskyddar-riksaklagaren-petra-lundh-aklagarmyndigheten-i-sverige-pcr-test-bedrageriet-2022-07-23/

[….]

Källa: Bakom Kulisserna

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR önskar Ole Dammegård & Uffe Bejerstrand 2020 12 19

SE DENNA VIDEO OCH SPRID VIDARE OM VACCIN VANSINNET ETT GENETISK EXPERIMENT/BIOVAPEN MOT MÄNSKLIGHETEN

Irish Professor Dolores Cahill & French Geneticist Alexandra H. Caude on C-19 Vaccine, Dec 14, 2020. MIRROR
eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/12/1…erietbro/

Alla bör lyssna på Ole Dammegård och Uffe Bejerstrand , som delger bl.a. om Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

JULKLAPP TILL NATIONENS SVERIGES ALLA GODA MEDBORGARE

LÄS VAD BJÖRN HAMMARSKJÖLD DELGER 2020-12-18, citat

OCH VI KAN FIRA EN GOD JUL SOM VI GJORDE FÖRR
eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/12/1…hora-med/

Läs ännu mer om Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare
eueeshealthcare.bloggproffs.se/

Läs också om TERRORISM
sv.wikipedia.org/wiki/Terrorism

OLE & KIM DAMMEGÅRD ”Våga Väx Dig Stark – 20 december, kl 11”
anmål dig här
lightonconspiracies.com/vaga-vax-dig-…-20-dec-2020/

Lyssna på

SVERIGE GRANSKAS
FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN Erkänner Corona Bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten 2020 12 17
Ulf-bittner – Folkhalsomyndigheten-erkanner-corona-bedragerietbrott-mot-manskligheten-2020-12-17

LÄS OCKSÅ

Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser
lagen.nu/2014:406

Inspelare av samtalet

Ulf Bittner

Om och av Ulf Bittner kan du läsa mera
eueeshealthcare.bloggproffs.se/

Ytterligare mera intervjuer/samtal i SVERIGE GRANSKAS serien
@ulf-bittner

Måndagen den 30 november 2020 kl. 13: 00, ÅRSTABERG vid pressbyrån, i Stockholm

LYSSNA OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

Då bör nationen Sveriges medborgare mangrant samlas för att värna nationen Sveriges medborgares liv, hälsa och framtida livskvalitet.

Demokratin är uppenbart bevisligen utsatt för en politisk global agenda nämligen Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

Maneka Johanna Helleberg
Ordörande, World Freedom alliance
Ordförande, Peoples Court
Core member, New Earth Project

Epost till Maneka maneka@humanitad.org

Läs mera
worlddoctorsalliance.com/
www.worldfreedomalliance.org/
newearthproject.org/

LÄMNA VITTNES MÅL OCH ENGAGERA DIG
www.peoplescourt.org/

LÄMNA VITTNES MÅL OCH ENGAGERA DIG
www.peoplescourt.org/

Mer info on Frihet Sverige kommer snart

LYSSNA PÅ OCH SPRID VIDARE
SVERIGE GRANSKAS

Dr Reiner Fuellmich about Crimes Against Humanity and Corona Fraud part 2 2020 11 24
Ulf-bittner – Dr-reiner-fuellmich-about-crimes-against-humanity-and-corona-fraud-part-2-2020-11-24

Delgivning om meddelat ansvar till Socialministern Lena Hallengren, Sveriges regering och alla folkvalda riksdagsledamöter i Sveriges riksdag m.fl. medlöpare 2020 11 24
eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/2…brott-mo/

UMEÅ UNIVERSITET : Delgivning om meddelat ansvar till professor Niklas Arnberg & Delgivning om meddelat ansvar till Umeå Universitet, ägare av arbetsgivare ansvaret för den anställde professor Niklas Arnberg – Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare
eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/2…essor-ni/

LÄS ÄNNU MERA HÄR
eueeshealthcare.bloggproffs.se/

Inspelare av intervjun
Ulf Bittner