Migrationsverket stoppar alla utvisningar till Afghanistan — NB Nyhetsbyrån

Igår skrev NB Nyhetsbyrån om att Afghanistans regering har meddelat, att man inte kommer att ta emot sina egna utvisade medborgare från EU-länder. Sverige stoppar alltså alla utvisningar av afghaner – 7.000 berörs, enligt uppgift. Enligt SVT gäller Migrationsverkets beslut med omedelbar verkan och tills vidare. Det berör afghanska medborgare, som tidigare har fått meddelande…

Migrationsverket stoppar alla utvisningar till Afghanistan — NB Nyhetsbyrån

Riksrevisionen sågar regeringen – utvisar för få

Regeringens arbete med Sveriges återvändandeverksamhet, alltså utvisandet av personer som inte får vistas i landet, fungerar inte effektivt. Det slår Riksrevisionen fast i en granskning. Främst rör det sig om asylsökande som fått avslag.

– Det rör sig i huvudsak om asylsökande som har fått avslag på sin ansökan men också om personer som jobbar här svart, utan att överhuvudtaget ha ansökt om något uppehållstillstånd, säger Tommi Teljosuo, projektledare vid Riksrevisionen till Sveriges Radio.

I kölvattnet av migrantkrisen 2015 lovade dåvarande inrikesminister Anders Ygeman (S) att uppemot 80 000 av de 163 000 migranter som sökte asyl i Sverige det året skulle komma att utvisas, vilket aldrig skedde.

Larmen om att antalet illegala invandrare i Sverige växer kommer med jämna mellanrum och med det ett parallellt skuggsamhälle som växer sig allt starkare.

Kritik

Samtliga tre myndigheter som arbetar med att utvisa personer som befinner sig i Sverige olagligt – Migrationsverket, Polisen och Kriminalvården – får kritik av Riksrevisionen. En av punkterna rör omfattande svagheter i styrning och samordning myndigheterna emellan och man menar att det finns skäl för regeringen att fundera över myndighetsorganisationen och ansvarsfördelningen.

Riksrevisionens rekommendationer i korthet:

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att se över myndigheternas uppdrag och ansvarsfördelning, samt att överväga förändringar av myndighetsorganisationen på området.

– Stora delar av de identifierade problemen hänger ihop med att verksamheten är splittrad till tre olika myndigheter. Vi tror det blir svårt att väsentligt effektivisera verksamheten med nuvarande uppdrag och ansvarsfördelning mellan dem, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Riksrevisionen riktar vidare ett antal rekommendationer till Migrationsverket, Polisen och Kriminalvården. För samtliga rekommendationer, se rapporten.

Regeringen har nu fyra månader på sig att svara på Riksrevisionens anmärkningar.

Källa: Samhällsnytt


Så många utvisningar genomförde polisen 2018

IMG_9575-1068x712

SVERIGE Under 2018 verkställde polisen drygt 14 000 av- och utvisningar. I slutet av året hade myndigheten över 12 000 pågående ärenden om migranter som fått utvisningsbeslut och sedan gått under jorden.

Det är Polismyndighetens jobb att verkställa Migrationsverkets och domstolarnas beslut om att en person ska lämna Sverige. Har migranten varit registrerad i Sverige i mindre än tre månader kallas beslutet avvisning, och efter tre månader kallas det istället utvisning.

Sammanlagt 14 077 sådana beslut genomförde polisen förra året. I den siffran ingår också myndighetens egna beslut, till exempel när man avvisar migranter vid en gränskontroll. 9 364 polisavvisningar gjordes 2018.

4 064 av de verkställda besluten kom från Migrationsverket. Där ingår både asylärenden och personer som sökt uppehållstillstånd av andra skäl.

Läs också: Ett nytt Jämtland på ett år – så många fick uppehållstillstånd 2018

Migrationsverket lämnar över ärenden till polisen om det kan antas att personen inte tänker lämna landet frivilligt. Förra året inkom 10 529 sådana ärenden till polisen, alltså betydligt fler än antalet beslut som polisen klarade av att genomföra.

649 av verkställigheterna 2018 rörde kriminella som dömts till utvisning i domstol.

I december hade polisen 17 515 beslut från Migrationsverket som ännu inte kunnat verkställas. 12 044 av dessa är personer som har gått under jorden och nu är efterlysta. Antalet avvikna har legat på ungefär samma nivå under de senaste åren.

Läs även: Illegala uzbeker fick städjobb hos polisen